Cao-overleg toekomstagenda geopend

Op 1 januari 2023 is de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen ingegaan. In het cao-akkoord voor 2023 is een toekomstagenda afgesproken. Op deze agenda staan onderwerpen waarover TLN, FNV, CNV en de Unie in 2023 met elkaar in gesprek willen en afspraken willen maken, met als doel het toekomstbestendig maken van de cao. Vandaag heeft het eerste overleg over de toekomstagenda plaatsgevonden.

Sociale partners hebben met elkaar gesproken over een tijdlijn voor de toekomstagenda. Tot en met juni komen sociale partners in elk geval één keer per maand bij elkaar om de grote lijnen met elkaar te bespreken. Er worden daarnaast werkgroepen samengesteld om met de onderwerpen op de toekomstagenda aan de slag te gaan. De eerste thema’s waar sociale partners zich over zullen buigen zijn een arbeidsmarktcampagne en het verkennen van de mogelijkheden om een versimpelde versie van de cao te creëren.

De onderwerpen op de toekomstagenda (20221014 Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer - TLN/VVT) zijn door TLN in het eindbod van 14 oktober jl. opgenomen (zie punt 6 in het document). Vandaag is aan de vakbonden gevraagd of zij hier nog aanvullingen op hebben. Tot op heden is hier ‘de chauffeur van de toekomst’ bijgekomen. Denk hierbij aan een goede werk/privébalans, doorgroeimogelijkheden en grip op werktijden en werkdagen. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat de agenda gedurende het overleg nog kan worden gewijzigd.

Bestellen cao-boekjes 2023

Heb je al cao-boekjes voor 2023 besteld? Vul het formulier in op onze website. Aan SOOB-leden worden de cao-boekjes kosteloos verstrekt. Voor niet SOOB-leden geldt een bijdrage van €10,- per boekje.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.