Cao-overleg verloopt moeizaam

Op donderdag 6 oktober hebben TLN en de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie verder gesproken over de cao voor 2023. Al in een eerder stadium heeft TLN de wens uitgesproken om werkgevers en werknemers snel duidelijkheid te bieden over de loonontwikkeling van volgend jaar gezien de onzekere tijden waarin wij leven.

Loonbod verhoogd naar 5,5%

In onze nieuwbrief van 28 september jl. hebben wij verslag gedaan van de stand van zaken op dat moment. TLN heeft tijdens het overleg van 6 oktober nogmaals aangegeven om snel tot een cao-resultaat te willen komen. Vanuit dat perspectief hebben werkgevers de bereidheid getoond om het gedane loonbod per 1 januari a.s. te verhogen naar 5,5%.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Tevens hebben werkgevers een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voorgesteld:

Werknemers hebben, overeenkomstig de geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding, met ingang van 1 januari 2023 recht op een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer met een maximum van 35 km (enkele reisafstand) onder vermindering van de eerste 10 km. De maximale vergoeding per enkele reisafstand is 25 x € 0,21 = € 5,25. Van deze regeling mag in positieve zin, ten gunste van de werknemer, worden afgeweken.

Vakbonden teleurgesteld

Bovenstaande voorstellen zijn door de vakbonden als onvoldoende gekwalificeerd waarbij hun teleurstelling werd uitgesproken. TLN zal de huidige stand van zaken met de Sociale Commissie en het bestuur bespreken.

Partijen hebben afgesproken om het cao-overleg op vrijdag 14 oktober a.s. voort te zetten.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.