Cao-partijen verhogen de uitkering en versoepelen voorwaarden Zwaarwerkregeling

Bij het ontwerp van de Zwaarwerkregeling hebben cao-partijen afspraken gemaakt voor als de kosten tegenvallen of meevallen. Jaarlijks evalueren cao-partijen of aanpassing van de regeling nodig is. Op basis van de evaluatie van de financiën 2022 hebben cao-partijen besloten om de uitkering te verhogen en de voorwaarde dienstjaren in de sector te verlagen van 20 jaar naar 18 jaar.

Verhoging uitkering

De maximale wettelijke RVU uitkering is per 1 januari 2023 verhoogd naar €2.037 bruto per maand. Cao-partijen hebben besloten om de RVU uitkering per 1 januari 2023 te verhogen van €1.874 bruto per maand naar €2.037 bruto per maand. De verhoging van de uitkering is al doorgevoerd.

Verlaging aantal jaar in de sector van 20 naar 18

Naast de indexatie hebben cao-partijen besloten om de voorwaarden voor deelname aan de regeling te versoepelen. Een van de voorwaarden voor deelname aan de zwaar werkregeling is: je hebt minimaal 20 jaar in de sector beroepsgoederenvervoer gewerkt. Per 1 april 2023 wordt deze voorwaarde verlaagd naar 18 jaar.

Brief

Medewerkers die aan deze 18 jaren in de sector voldoen (naast de andere voorwaarden) ontvangen van het pensioenfonds een brief. Daarin wordt de medewerker uitgenodigd om een afspraak te maken met een pensioenconsulent. Dat kan via www.pfvervoer.nl/afspraak. Samen met de medewerker kijkt de pensioenconsulent of de uitkering via de Zwaarwerkregeling genoeg is. Is dat niet zo, dan is het vaak mogelijk om de periode tot de AOW te overbruggen met tijdelijk extra pensioen van Pensioenfonds Vervoer.

Vragen?

Op de website www.zwaarwerkregelingvervoer.nl zijn veel antwoorden te vinden. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Stel je vraag dan aan WWplus (088-6055170/ rvu@wwplus.nl). Deze organisatie voert de regeling uit.

Verder kan je vragen stellen aan jouw werkgever en de vakbond.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.