Column Elisabeth Post: ‘Bereikbaarheid onder druk’

Voor elke uitgave van ‘Nederland Logistiek’, het relatiemagazine van TLN, schrijft Wim Pot een column over actuele ontwikkelingen in de logistiek. Deze keer aandacht voor de noodzakelijke verduurzaming van de sector.

‘In Nederland mogen we trots zijn op onze wegen. Volgens het World Economic Forum kent namelijk alleen Singapore kwalitatief betere wegen dan wij. Dit fraaie resultaat betekent echter niet dat we automatisch ook over een goed wegennet beschikken. Want dezelfde ranking van het World Economic Forum laat zien dat Nederland wat dat aangaat slechts op plek 28 in de wereld staat.

Om de kwaliteit van het wegennet in een land te kunnen wegen, kijkt het World Economic Forum naar de gemiddelde snelheid en hoe recht een route is tussen de tien grootste steden of steden die ten minste 15 procent bijdragen aan de totale economie van het land. En waar landen als Spanje, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten op dit vlak hoog scoren, bestaat er bij ons nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering.

Een belangrijke constatering, want mede dankzij een kwalitatief hoogstaande infrastructuur heeft Nederland in het verleden een sterke mondiale handelspositie kunnen innemen. En nog altijd staan we er goed voor; volgens hetzelfde World Economic Forum zijn op dit moment slechts drie landen in de wereld competitiever dan Nederland. Maar dat is dus geen reden om tevreden achterover te leunen.

Want plek 28 bevestigt mijn beeld van een toenemend aantal infrastructurele knelpunten waardoor de bereikbaarheid en onze positie als logistiek knooppunt onder druk komen te staan. Niet geheel toevallig is de toekomstige omgang met onze infrastructuur in deze uitgave van ‘Nederland Logistiek’ een belangrijk thema. Tweede Kamerleden Remco Dijkstra (VVD) en Cem Laçin (SP) pleiten verderop in dit blad voor een snelle en serieuze aanpak van (multimodale) knooppunten. Universitair onderzoeker Carlo van de Weijer ziet in smart mobility hét antwoord op de huidige ondercapaciteit van ons wegennet. En ikzelf onderschrijf in het artikel over ons verkiezingsmanifest de oproep om de investeringsruimte voor infrastructurele projecten te verruimen.

Het is noodzakelijk Nederland bereikbaar te houden, willen we onze sterke handelspositie en ons verdienvermogen in de toekomst niet op het spel zetten. Want helder is ook: met alleen mooi asfalt kom je uiteindelijk nog nergens.’

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers