Column Elisabeth Post: ‘Een goed gevoel’

Voor elke uitgave van ‘Nederland Logistiek’, het relatiemagazine van TLN, schrijft Wim Pot een column over actuele ontwikkelingen in de logistiek. Deze keer aandacht voor de noodzakelijke verduurzaming van de sector.

‘Een accuraat beeld schetsen van de logistieke sector over pakweg 25 jaar is natuurlijk niet onmogelijk, maar wel razend lastig. Immers, in hoofdlijnen is het helder waar we met z’n allen naartoe bewegen – emissievrij vervoer, om maar een dwarsstraat te noemen – maar hoe we daar precies komen, en aan de hand van welke technieken, dat is soms nog echt de vraag.

Robotisering, konvooi rijden, platformisering, slimme verkeerslichten, waterstof… Het zijn maar enkele voorbeelden van belangrijke en hoogst actuele ontwikkelingen in de logistieke sector die onze toekomst mede (kunnen of gaan) bepalen. Ook in het ‘Nederland Logistiek’-magazine gaat de aandacht regelmatig uit naar dit soort ontwikkelingen in de logistieke sector. Wanneer bieden ze meerwaarde, welke implicaties brengen ze met zich mee en waar en hoe kunnen we leren van goede praktijkvoorbeelden?

Dergelijke vragen komen ook terug in een Europees onderzoek dat op dit moment loopt. Onder de noemer ‘Drive2theFuture’ worden professionele weggebruikers, maar bijvoorbeeld ook consumenten, gevraagd hun mening te geven over innovaties in de logistieke sector. Een prima initiatief, als je het mij vraagt. Want de toekomst schetsen is een nuttige en vaak ook interessante bezigheid, zeker als het onze eigen logistieke sector betreft, maar we moeten er met z’n allen wel een goed gevoel bij houden. Draagvlak vormt namelijk de basis voor elke innovatie. Simpelweg omdat uiteindelijk de mens, en niet de techniek, het verschil maakt en daarmee het échte succes bepaalt.’

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers