Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging door pensioen en bij overlijden

Met ingang van 1 januari 2021 is het voor werkgevers met minder dan 25 werknemers mogelijk compensatie voor de betaalde transitievergoeding te vragen als er sprake is van een bedrijfsbeëindiging door pensioen van de werkgever of bij overlijden van de werkgever. Dat is vandaag officieel bekend gemaakt in twee in het Staatsblad verschenen besluiten en een in de Staatscourant verschenen regeling.

Eerder was het de bedoeling om ook compensatie te bieden als er sprake is van een bedrijfsbeëindiging in verband met ziekte van de werkgever, maar dit zal, om uitvoeringstechnische redenen, later worden ingevoerd.

Uiteraard moet degene die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of bereikt heeft en in verband daarmee het bedrijf wil beëindigen of degene die overlijdt, in een zekere relatie staan tot het bedrijf. Hierover is bepaald dat:

“De compensatie vanwege pensionering dan wel overlijden wordt verstrekt, indien op het moment van indiening van het verzoek om de toestemming bij het UWV respectievelijk de ontbinding bij het kanton:

  1. de onderneming ten minste de daaraan voorafgaande twee jaar aan dezelfde natuurlijke persoon toebehoorde;
  2. de onderneming toebehoorde aan een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap en dezelfde natuurlijke persoon ten minste de daaraan voorafgaande twee jaar vennoot, niet zijnde commanditaire vennoot, of maat was; of
  3. dezelfde natuurlijke persoon ten minste de daaraan voorafgaande twee jaar directeur-grootaandeelhouder van de onderneming was.”

Verder is van belang dat:

  • de aanvraag digitaal bij het UWV moet worden ingediend;
  • er zal altijd voor ten minste 1 werknemer een ontslagaanvraag bij het UWV moeten worden ingediend of als dat niet kan een ontbindingsverzoek bij het kanton;
  • de vergoedingen moeten zijn betaald op of na 1 januari a.s.

Meer weten, zie het gepubliceerde besluit.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord

Meld je aan voor de community om je ervaringen te delen.

TLN-leden ontmoeten elkaar op bijeenkomsten, maar ook online. TLN is van start met een pilot voor leden. Zij krijgen online toegang tot een omgeving waarop ze informatie kunnen delen over ondernemerschap en relevante onderwerpen zoals duurzaamheid.