Concept-planning werkzaamheden hoofdwegennet 2022

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de ruwe planning gemaakt van de werkzaamheden die in 2022 aan het hoofdwegennet plaatsvinden. In het overzicht staan de projecten die relatief veel gevolgen voor het verkeer zullen hebben.

RWS meldt dat de informatie onder voorbehoud is, dus het is raadzaam om hun website in de gaten te houden voor actuele en definitieve informatie. In het voorjaar is de definitieve planning bekend. Transportondernemers kunnen met het volgende rekening houden:

Weekendafsluiting A1 bij viaduct Hoog Burel
Door de vervanging van het viaduct Hoog Burel ten westen van Apeldoorn is de A1 in de tweede helft van januari in beide richtingen een weekend afgesloten.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

Afsluitingen A2 en N2
Gemeente Eindhoven krijgt een nieuwe ontsluiting waarvoor een tunnel onder de A2/N2 gerealiseerd moet worden. De volledige A2 en N2 zullen in de zomer in periodes van een week volledig afgesloten worden.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

Afsluiting A12 Utrechtsebaan bij Den Haag
Door grootschalig onderhoud van de Utrechtsebaan door de gemeente Den Haag wordt de Utrechtsebaan medio januari tot en met eind februari 2022 stad-uit afgesloten tot toerit 3. Daarna zal de weg nog tot en met eind maart tot toerit 2 afgesloten zijn. Het eerste weekend (medio januari) is de Utrechtsebaan zelfs in beide richtingen afgesloten.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

Galecopperbrug A12
Medio 2022 begint grootschalig onderhoud aan de Galecopperbrug. De verwachting is dat er sprake zal zijn van nacht- en weekendafsluitingen, snelheidsbeperking, versmalde rijstroken en een afgesloten rijstrook.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

Afsluiting A12 Grijsoord – Waterberg
De A12 gaat zal door grootschalige asfalteringswerkzaamheden ongeveer 10 dagen afgesloten zijn. De exacte datum is nog niet bekend, de verwachting is dat dit in de zomerperiode zal plaatsvinden. Houdt de site van Rijkswaterstaat in de gaten voor meer informatie.

Haringvlietbrug A29
Op de Haringvlietbrug blijft een maximumsnelheid van 50 km/h gelden tot aan de vervanging van de klep in 2023. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via 2 versmalde rijstroken over de brug geleid.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

Afsluiting A50 Waterberg – Beekbergen
Door grootschalige asfalteringswerkzaamheden gaat de A50 van Arnhem richting Zwolle deze zomer ongeveer 10 dagen dicht. Houdt de site van Rijkswaterstaat in de gaten voor meer informatie.

Afsluiting N57 over de Westerschelde
Door renovatie van de Oosterscheldekering is de N57 op die plek in beide richtingen geheel afgesloten in april en september, in beide maanden zal de afsluiting ongeveer 3 weken duren. Het verkeer richting Rotterdam/Zierikzee wordt lokaal omgeleid over de N255, N256 en de N59.
Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.