Cybercriminaliteit ook dreiging voor transport en logistiek

Cybercriminaliteit vormt ook voor logistieke dienstverleners een actuele dreiging. Zeker nu medewerkers meer thuis werken zijn bedrijven extra kwetsbaar. Om cybercriminaliteit tegen te gaan is bewustwording bij ondernemers van groot belang. TLN organiseert daarom een serie van webinars rondom cybersecurity.

Uit verschillende incidenten in de afgelopen jaren blijkt dat ook transport en logistiek een interessant doelwit is voor hackers. Ruim 40 procent van de bedrijven in de logistieke sector heeft al eens te maken gehad met een vorm van cybercriminaliteit of hacking. Onderzoek wijst uit dat dit de komende decennia alleen maar toe zal nemen.

Kwetsbaar

In de huidige logistieke ketens is digitalisering voor bedrijven van groot belang om de concurrentie voor te blijven. Maar de digitalisatie maakt bedrijven ook kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Door de complexiteit van logistieke ketens heeft een cybercrime incident vaak niet alleen impact op de eigen onderneming, maar op alle ketenspelers. Actief risicobeheer is dan ook erg belangrijk.

Cybersecurity

Daarbij is het vergroten van de bewustwording bij ondernemers van vitaal belang. Dat kan onder andere door bedrijven goed voor te bereiden op het reageren en afhandelen van incidenten. Ook investeringen in adequate IT-systemen, die digitale platforms beschermen en de risico’s van cybercrime verminderen zijn belangrijk. Zo zijn ondernemers beter in staat om de schade van cybercriminaliteit te beperken en de continuïteit van hun onderneming te waarborgen.

Samenwerking

Om de digitale kwetsbaarheid van bedrijven te verminderen is tevens de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven van belang, benadrukt TLN in het TLN-verkiezingsmanifest. Bijvoorbeeld door ondernemers te ondersteunen in de digitalisering van hun bedrijf en het faciliteren van een veilig platform om data met elkaar te delen.

Wapenen tegen cybercrime

Om ondernemers te wapenen tegen cybercriminaliteit organiseert TLN, in samenwerking met Tesorion en REQON, de komende maanden een serie van webinars en interactieve Q&A sessies rondom cybersecurity. Het doel van deze webinars is het vergroten van bewustwording en het bieden van concrete en praktische tips voor ondernemers. 

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid