D66 en CDA dienen motie vrachtwagenheffing in

D66 en het CDA willen dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk stemt over de wet vrachtwagenheffing. Daarover dienden zij vandaag een motie in tijdens het Kamerdebat MIRT.

Kiki Hagen (D66) benadrukte tijdens het debat dat de invoering van de heffing afgesproken is in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. De heffing is belangrijk om de transportsector duidelijkheid te geven en om zero-emissie stadslogistiek vanaf 2025 te realiseren. “De transportsector mag niet de dupe zijn van de vertraging”, aldus Hagen. Ook Jaco Geurts (CDA) ondertekende de motie. TLN is blij met dit signaal. De terugsluis van de opbrengsten van de heffing is cruciaal voor de verduurzaming van de sector, onderstreepte TLN al vaker.

Demissionair kabinet
Minister Cora van Nieuwenhuizen wees in haar antwoord op de status van het huidige kabinet: “Het regeerakkoord is niet mee van toepassing. Het is een grote stelselwijziging, dus ik kan in demissionaire status hier niets anders mee doen”. Kiki Hagen wees de minister erop dat de Kamer de wet vrachtwagenheffing al in 2020 had moeten behandelen. “Toen was er nog géén sprake van een demissionair kabinet. Het is rijp voor behandeling”, aldus Hagen. De Tweede Kamer stemt volgende week over de ingediende motie.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.