D66-kamerlid Schonis bezoekt H.N. Post en Zonen

Onlangs bracht D66-kamerlid Rutger Schonis op initiatief van TLN een bezoek aan transportbedrijf H.N. Post en Zonen in Pijnacker. Daar werd hij bijgepraat over vooruitstrevend ondernemerschap in de sector aan de hand van data en digitalisering.

​Juliëtte van Neerijnen, coördinator innovatie bij TLN, trapt de bijeenkomst af met een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering in de sector, daarbij onder meer een onderscheid makend in de tijd. Waar bijvoorbeeld de grote impact van augmented reality en blockchain op de sector pas over 5 tot 10 jaar wordt verwacht, zijn digitale en data-gedreven initiatieven zoals de Cargocard, de e-CMR en de Mainport Traffic Monitor nu al effectief in de praktijk.

Visie aanscherpen

Van Neerijnen vertelt verder dat TLN op dit moment haar visie aan het aanscherpen is op het gebied van digitalisering en innovatie in de sector. Leden en platformen zijn daarbij belangrijke stakeholders, net zoals de overheid. ‘Voor onze leden gaat het om strategiebepaling, toegevoegde waarde en dus de vraag hoe hun bedrijven er over 5 jaar uit moeten zien. Digitaal fitte bedrijven hebben de toekomst en wij als TLN willen daar aan bijdragen door enerzijds de logistieke business goed te kennen en anderzijds de kracht van een vereniging op dit vlak maximaal te benutten.’

Data ontsluiten

Schonis is het eens met Van Neerijnen dat bedrijven ‘next level’ krijgen een van dé uitdagingen in de sector is. ‘Wij als overheid moeten daaraan bijdragen, bijvoorbeeld als het gaat om het ontsluiten van relevante data op provinciaal en gemeentelijk niveau. Daar is nu ook veel discussie over, om uiteindelijk tot eenduidige afspraken hierover te komen. Helaas zijn we nu nog niet zover.’

Duurzaam, flexibel, betrouwbaar

Dé Post, een van de drie directeuren van H.N. Post en Zonen, gaat vervolgens in op zijn bedrijfsvoering, waarbij hij vooral stilstaat bij de transitie die het bedrijf doormaakt, van pure transporter naar logistiek adviseur. ‘We willen duurzaam, flexibel en betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld door het aantal lege kilometers te reduceren, maar ook door ons materieel zo efficiënt mogelijk in te zetten. We kijken verder naar de mogelijkheden van onder meer biobrandstoffen en elektrische trekkers, om ook de komende jaren weer stappen te kunnen zetten.’

Proeftuin voor elektrisch vervoer

Schonis herkent veel in het verhaal van Post. ‘We staan nu voor de uitdaging om voldoende op te schalen en ervoor te zorgen dat alles waar nodig geborgd is. Wat zou het bijvoorbeeld mooi zijn als Nederland zich kan positioneren als proeftuin voor elektrische vervoer.’

Wetgeving noodzakelijk

Tot slot staat de digitale agenda van H.N. Post en Zonen centraal. ‘We werken op dit moment al met onder meer tracking & tracing en papierloos transport. We participeren ook in de eerdergenoemde Mainport Traffic Monitor. Allemaal om het bedrijf op bestendige wijze de toekomst in te loodsen. Tegelijkertijd merken we ook dat bepaalde wetgeving noodzakelijk is voor verandering. Immers, de meeste transportbedrijven blijven precies doen wat ze deden en veranderen pas als dat wordt opgelegd.’

Niet te veel reguleren

Schonis is het eens met Post dat niet alles aan de markt kan worden overgelaten. ‘Het is bijvoorbeeld alleen maar logisch dat er op termijn strengere emissienormen gaan gelden voor het goederenvervoer’, zo stelt hij dan ook. Tegelijkertijd wil hij niet teveel reguleren, om het ondernemerschap niet onnodig in de weg te staan.

Gelijk speelveld

Handhaving is het laatste thema dat ter tafel komt. Zowel Post als Schonis zien graag dat er meer wordt gehandhaafd, om zo tot een gelijk speelveld te komen. Maar tegelijkertijd constateren ze beiden dat dit op de korte termijn moeilijk lijkt te realiseren. Het brengt ze terug bij de eerdere thema’s digitaliseren en innoveren. Want daar ligt volgens hen een deel van de oplossing: ‘Door verregaand data-gedreven te werken, maak je de controleerbaarheid eenvoudiger.’

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur