Data-uitwisseling tussen CBS en transportsector in de hoogste versnelling

Gegevens uit de logistiek leveren een belangrijk inzicht in de stand van de economie. Het project Vehicle Emission Shipment Data Interface (VESDI) zorgt voor een gemakkelijkere weg waarlangs de transportondernemers hun basisgegevens bij het CBS kunnen aanleveren. Het project VESDI is een gezamenlijk initiatief van het CBS, de Topsector Logistiek en TLN.

Het aanleveren van de gewenste gegevens door logistieke ondernemers is tot nu toe tijdrovend. Wout van den Heuvel, namens TLN en de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) nauw betrokken bij het nieuwe initiatief: ‘De bereidheid bij transportondernemers om data te delen met het CBS is best groot. Een klein deel doet dit al met behulp van uitwisseling via XML, rechtstreeks uit transportmanagementsystemen en boordcomputers. Een groot deel vult de periodieke enquêtes van het CBS in via de webportal. Het invullen kost echter veel tijd terwijl we de administratieve lastendruk voor transportondernemers juist willen verlagen.’

Open standaard

Ondanks de hoge bereidheid tot het delen van data, hikken ondernemers volgens Van den Heuvel echter aan tegen de investering in tijd, aandacht en geld om een vorm van geautomatiseerde elektronische aanlevering mogelijk te maken. ‘Ik ben blij dat we hiervoor een elektronische interface hebben kunnen ontwikkelen, gebaseerd op het Open Trip Model (OTM). Een open standaard die vanuit de markt via samenwerking tussen logistiek dienstverleners, IT-leveranciers en verladers tot stand is gekomen. Deze standaard kunnen ondernemers gebruiken zonder veel kosten.’

Vanuit de markt

Van den Heuvel benadrukt dat het project zich puur richt op het delen van de ‘basis’- data over het voertuig en de goederen. ‘Met dit project willen we zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de data die bij het CBS wordt aangeleverd verbeteren. Het gaat om met welk vervoermiddel met welk kenteken, welke goederen via welke route zijn vervoerd. Om geen concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen, is de informatie over de lading op een hoog aggregatieniveau. Een lading iPhones wordt dan bijvoorbeeld geregistreerd als vervoer van elektronica van Moerdijk naar Waalwijk’, aldus Van den Heuvel.

Luchtverontreiniging

Het CBS levert gegevens aan alle overheden, van het Rijk tot en met gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 geen uitlaatgassen en CO2-uitstoot van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer is toegestaan in stadskernen. ‘Gemeentelijke en regionale overheden hebben behoefte aan betrouwbare en actuele data over vervoersstromen binnen hun gemeentegrenzen of regio’, zegt programmamanager Herman Wagter van de Topsector Logistiek . ‘Waar moeten bijvoorbeeld met het oog op het realiseren van emissievrije zones laadpalen staan en wat zijn strategische plekken aan de rand van de stad om goederen te combineren?’

Support

Projectleider Mathijs Jacobs van het CBS noemt de financiële support van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Waterstaat cruciaal om een vliegwieleffect te kunnen realiseren. ‘Dankzij die bijdrage zijn we met elkaar in staat om in het eerste jaar verschillende zaken tot stand te brengen, waaronder het technisch mogelijk maken om de gewenste data via OTM aan te leveren.’

Bedrijven kunnen aansluiten

Dit project is een belangrijke stap voorwaarts naar datagedreven logistiek. Met het toepassen van het Open Trip Model wordt de basis gelegd om eenvoudig data te delen over het voertuig, de zendinggegevens en de energieprestatie. Het zorgt voor een duidelijke vermindering van administratieve lasten. Voor bedrijven die aan de slag willen met efficiënt data delen op basis van open standaarden of een bijdrage willen leveren aan datagedreven beleid, is documentatie en uitleg beschikbaar via SUTC, CBS of IT-leveranciers.


Dit artikel is grotendeels tot stand gekomen op basis van een uitgave van het CBS.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur