De Bossche BouwHub en de kracht van samenwerking

Uitdagingen als personeelstekort, overvolle wegen en duurzaamheidsdoelstellingen zijn voor de transport- en logistieksector niet onbekend. Samen sta je sterker dan alleen. Ketensamenwerking kan helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Een mooi voorbeeld is De Bossche BouwHub. Hein van Boxtel, mede-eigenaar van Van Boxtel Groep, vertelt over de samenwerking met SMART HUB Logistics en welke voordelen samenwerking oplevert.

Hein van Boxtel is sinds 2008 mede-eigenaar van Van Boxtel Groep. Met zijn twee neven staat hij als derde generatie aan het roer. ‘Jaren geleden ging ik als klein manneke met mijn vader naar een vergadering van TLN en ik herinner me dat er toen ook al werd gesproken over samenwerking. Ik merk dat er nu nog steeds vooral veel over gesproken wordt. Gezien de actuele thema’s in de bouwlogistiek, zoals de stikstofcrisis, zie ik dat er verschuiving plaatsvindt van mogen naar moeten. We willen vooruit en zoals altijd zijn wij ‘gedreven door uitdaging’. Zo zijn we ook nu aan de slag gegaan.’

Het begon bij een vraag uit de markt, vervolgt Van Boxtel. ‘Voor een project in de Bossche binnenstad was men op zoek naar een plek van waaruit de bouwlogistiek georganiseerd kon worden. We hebben een goede jarenlange samenwerking met SMART HUB Logistics in Den Bosch, een plek waar alle benodigde logistieke componenten aanwezig zijn. Zij hebben een groot terrein op een gunstige locatie. Toen is het balletje gaan rollen. Het is nu of nooit. Op andere plekken in Nederland gebeurt het ook al. En zo ontstond de Bossche BouwHub aan de rand van Den Bosch.’

Pilotfase
Twee jaar geleden zijn Van Boxtel Groep en SMART HUB Logistics gestart met een pilotfase. ‘Wij zijn onafhankelijk en hebben een aantal projecten mogen draaien, waarbij we zowel in de ruwbouw als afbouwfase onze diensten mochten verlenen. Inmiddels is de pilotfase voorbij. We hebben veel geleerd en geoptimaliseerd. Daardoor kunnen wij de juiste logistieke beslissingen nemen en advies geven waar alle partijen van kunnen profiteren,’ vertelt Van Boxtel.

‘De logistieke dienstverlening gaat niet alleen meer om het vervoeren, inslaan, opslaan of uitslaan van materialen. Wij willen graag de volgende stap zetten door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Waarom is het proces zo ingericht? Kunnen we het op een andere manier samenvoegen en aanvoeren? Hoe zit het met de omgevingshinder? Heb je al nagedacht over de reststromen?’

Dit heeft ook invloed op de vorm van samenwerking. Van Boxtel legt uit: ‘Veel aannemers zijn gewend om op een knop te drukken, waardoor er direct een actie plaatsvindt aan de logistieke kant. Wij houden van direct aanpakken, maar wel met beleid. We blijven nadenken, vóór, tijdens en na het hele traject. Een project is bij ons pas geslaagd, als het hele traject naar tevredenheid heeft geleid tot het beste resultaat.’

Duurzaamheid

De Bossche BouwHub sluit aan op de actualiteit: de verschuiving naar zero-emissie vervoer, minder verkeersbewegingen, minder verspilling en toekomstbestendigheid. ‘Dit zijn thema’s die we samenbrengen in de hub. Tijdens de pilot hebben we ook de ‘Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek’ ondertekend. Dit is een initiatief van de overheid om te zorgen voor een schone en slimme bevoorrading van de binnenstad. We zitten ook met overheidspartijen aan tafel. Hoe kunnen we stromen efficiënter en duurzamer laten verlopen?’

Van Boxtel Groep kan door de hub een beter totaalpakket aanbieden en stap voor stap een steentje bijdragen aan duurzamere bouwlogistiek. In dat licht wordt het eerste zero-emissievoertuig aangeschaft. ‘Deze duurzaamheidstransitie smaakt naar meer. We hebben een bijzonder wagenpark met onder meer zware autolaadkranen en diepladers. Die lenen zich niet zomaar voor retourlading. We rijden soms leeg naar het westen van het land. Andere vervoerders gaan misschien wel leeg naar Brabant. We gaan graag het gesprek aan met vervoerders met dezelfde type auto’s en werkzaamheden om ook hier stappen in te kunnen maken. We zoeken de samenwerking door de keten heen.’

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Denise van Vliet.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs

Meld je aan voor de community om je ervaringen te delen.

TLN-leden ontmoeten elkaar op bijeenkomsten, maar ook online. TLN is van start met een pilot voor leden. Zij krijgen online toegang tot een omgeving waarop ze informatie kunnen delen over ondernemerschap en relevante onderwerpen zoals duurzaamheid.