Detacheringsrichtlijn in Nederlandse wet verwerkt

Met ingang van 1 juni 2023 wordt de detacheringsrichtlijn (richtlijn 2020/1057/EU) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Deze richtlijn geldt in principe sinds 2 februari 2022 in de meeste lidstaten. Nederland is één van de laatste lidstaten in de EU die deze richtlijn in nationale wetgeving omgezet heeft.

Dit is verwerkt in de Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Bekijk en lees hier het volledige besluit.

Wat is detachering?

Volgens de richtlijn wordt als detachering aangemerkt wanneer de chauffeur in een ander land dan het vestigingsland van de werkgever cabotage of derdelandenvervoer verricht. Voorafgaand aan detachering moet er een melding in IMI worden gedaan. Als de chauffeur in een land gedetacheerd wordt waar de arbeidsvoorwaarden beter zijn dan de normale arbeidsvoorwaarden van die chauffeur, dan heeft de chauffeur gedurende de detachering recht op de betere arbeidsvoorwaarden.

Het is aan te raden om detacheringen tijdig en correct in IMI te melden en de chauffeur de juiste arbeidsvoorwaarden te betalen. Wordt dit nagelaten, dan kan dit tot hoge boetes leiden.

Uitgebreide informatie over detachering is te vinden via: 

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.