Digitale registratie mesttransporten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat de regelgeving omtrent mesttransporten vernieuwen. Digitalisering speelt hierin een belangrijke rol. LNV wil vernieuwingen doorvoeren in samenspraak met de sector en raadpleegt ondernemers via een internetconsultatie.

In Nederland produceren we veel mest. Dat is goed voor bemesting van de bodem. Maar te veel mest kan schadelijk zijn voor het milieu, de kwaliteit van het water en voor het klimaat. Overtollige mest moet op een goede en verantwoorde manier worden verwerkt.

Nieuwe regels

De huidige manier van mest administreren is gebaseerd op oude regelgeving. De minister van LNV introduceert nieuwe regels zodat transporteurs sneller, efficiënter en zo veel mogelijk geautomatiseerd meldingen van mesttransporten kunnen maken. De introductie van digitale meldingen betekent niet dat de regelgeving die dit gaat beschrijven volledig af is. Het ministerie van LNV start een consultatie voor en met het bedrijfsleven om alle mogelijke issues te tackelen.

Gemeenschappelijk belang

TLN ondersteunt deze ontwikkelingen. De vernieuwing dient alle belangen: het belang van de boeren die hun grond goed willen bemesten, van de mestvervoerders die efficiënt willen werken, van de mestverwerkers die hun hoogwaardige mest(-verwerkings)producten zo goed mogelijk in de markt willen zetten en van de overheid die goed zicht wil houden op wat er precies gebeurt. Ook het vermijden van onnodige administratieve lastendruk is wenselijk.

Verantwoorde mestketen

‘Op basis van digitalisering krijgen we veel beter zicht op een verantwoorde mestketen. Ondernemers werken dan in een gelijk en overzichtelijker speelveld. Daarmee zetten we de deur open voor meer maatwerk in bemesting en nieuwe manieren om mest tot waarde te brengen. Met borging van de mestketen op basis van certificering werken we toe naar een transparante keten, waarin vertrouwen de basis is’, aldus deelmarktsecretaris Frank van den Eijnden.

Laat jouw mening horen via de internetconsultatie

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur