Duitse Maut-verhoging definitief per 1 december 2023

Zoals eerder aangekondigd heeft de Duitse overheid ondanks veelvuldig protesteren van de brancheorganisaties toch gekozen voor de tolhervorming die per 1 december 2023 zal worden doorgevoerd. De Maut-hervorming is een onderdeel van een pakket maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen in Duitsland te stimuleren. In dit bericht lees je wat er wanneer precies verandert en hoe je je als ondernemer hierop kunt voorbereiden.

De Duitse tolwijzigingen houden naast een forse tariefsverhoging ook nieuwe complexe regelgeving in. Zo wordt het bepalen van het toltarief waarin het voertuig valt complexer. Het toltarief voor vrachtwagens is opgebouwd uit een aantal componenten zoals de geluidsbelasting, luchtverontreiniging en deze wordt per 1 december 2023 uitgebreid met een CO₂ component.

Wat gaat er veranderen?

In de huidige situatie, tot en met 30 november 2023:

 • Geldt een tolplicht voor voertuigen met een toegestane maximum massa van ten minste 7,5 ton. (vak F.2 op het RDW kentekenbewijs).
 • De criteria voor het toltarief zijn de Euroklasse van het voertuig, het aantal assen van de totale combinatie en de gewichtsklasse van de totale combinatie.
 • Het toltarief is opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging en infrastructuur.

Vanaf 1 december 2023:

 • Geldt een tolplicht voor voertuigen met een technische maximum massa van ten minste 7,5 ton (vak F.1 op het RDW kentekenbewijs).
 • De criteria voor het toltarief zijn CO₂-emissieklasse van het voertuig, het aantal assen van de totale combinatie en het aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging en infrastructuur.
 • Het toltarief is opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging, infrastructuur en CO₂-uitstoot. De grootste verandering is dat het Mauttarief wordt uitgebreid met een CO₂-component.

Vanaf 1 januari 2024:

 • Zijn CNG en LNG-voertuigen niet meer vrijgesteld van Maut.

Vanaf 1 juli 2024:

 • Is het vooral voor koeriers belangrijk te weten dat voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton Mautplichtig worden (veld F.1 kentekenbewijs).

Hoe toon je straks de CO₂ uitstoot van je voertuig aan?

Er komen in totaal vijf CO₂ klassen. Klasse 1 is de duurste, klasse 5 de goedkoopste. Aan de hand van voertuigdocumenten (registratiecertificaat, CIF, CoC, individueel goedkeuringscertificaat) en de Emission Class Finder van Toll Collect kan je nagaan welke CO₂-emissieklasse je voertuig heeft. Alle voertuigen geregistreerd voor 1 juli 2019 vallen automatisch in Klasse 1, omdat er voor die periode geen CO₂- emissies zijn gedocumenteerd. Naar verwachting worden de meeste Euro VI-voertuigen gecategoriseerd in CO₂-emissieklasse 1. Dat betekent voor deze categorie per 1 december 2023 een Mauttarief van 34.8 Eurocent per km. Dit is een stijging van 83.2%.

Aangezien LNG en CNG vanaf 2024 als dieselvoertuigen worden aangemerkt zal ook deze groep op basis van de gegevens op de documenten worden gecategoriseerd in een CO₂-emissieklasse. Als op de papieren (vanwege bijvoorbeeld ontbrekende wetgeving in het verleden) geen informatie over de CO₂ uitstoot te vinden is, dan komen ook deze voertuigen in CO₂-emissieklasse 1 terecht. Het gebruiken van roetfilters óf het rijden op biobrandstof heeft conform de eurovignet-richtlijn of de VECTO-verordening geen invloed op de CO₂-emissieklasse waarin het voertuig terechtkomt. Voor het bepalen van de CO₂-emissieklasse is de informatie die op de voertuigdocumenten terug te vinden is leidend.

Tip:

Registreer al je voertuigen op de Emissieklassezoeker van Toll Collect.

Meer informatie

 • Bekijk de FAQ van Toll Collect voor aanvullende informatie.
 • Toll Collect heeft een Duitstalige video (met Duitse ondertiteling) gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe er in het nieuwe tolstelsel wordt omgegaan met de CO₂-emissieklasse.
 • Meer informatie kan je op deze pagina terug vinden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.