Duitse Maut-verhoging lijkt onafwendbaar

Alles wijst erop dat de aangekondigde Duitse Maut-verhoging per 1 december 2023 doorgaat. Eerder nam de Duitse overheid het wetsontwerp ‘hervorming van de tolheffing voor vrachtwagens’ aan, waardoor de toltarieven bijna verdubbelen. Naast de tarieven verandert ook de tolwetgeving. Hoewel de wetswijziging nog niet definitief is roept TLN haar leden op om zich voor te bereiden op de tariefverhogingen en nieuwe wetgeving.

Ondanks protesten van de Duitse transportbranche tegen deze drastische tariefverhoging, is er geen enkele aanwijzing dat de wetswijziging van tafel gaat. De Maut-hervorming is een onderdeel van een pakket maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen in Duitsland te stimuleren. De voorgenomen Duitse tolwijzigingen houden naast een forse tariefsverhoging ook nieuwe complexe regelgeving in. Zo wordt het bepalen van het toltarief waarin het voertuig valt complexer. Het toltarief voor vrachtwagens is opgebouwd uit een aantal componenten zoals de geluidsbelasting, luchtverontreiniging en wordt nu uitgebreid met een CO₂ component. Lees hier wat er wanneer precies verandert en hoe je je als ondernemer kunt voorbereiden.

Wat gaat er veranderen?

In de huidige situatie, tot en met 30 november 2023:

 • Geldt een tolplicht voor voertuigen met een toegestane maximum massa van ten minste 7,5 ton. (vak F.2 op het RDW kentekenbewijs).
 • De criteria voor het toltarief zijn de Euroklasse van het voertuig, het aantal assen van de totale combinatie en de gewichtsklasse van de totale combinatie.
 • Het toltarief is opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging en infrastructuur.

Vanaf 1 december 2023:

 • Geldt een tolplicht voor voertuigen met een technische maximum massa van ten minste 7,5 ton (vak F.1 op het RDW kentekenbewijs).
 • De criteria voor het toltarief zijn CO₂-emissieklasse van het voertuig , het aantal assen van de totale combinatie en het aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging en infrastructuur.
 • Het toltarief is opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging, infrastructuur en CO₂-uitstoot. De grootste verandering is dat het Mauttarief wordt uitgebreid met een CO₂-component.

Vanaf 1 januari 2024:

 • Zijn CNG en LNG voertuigen niet meer vrijgesteld van Maut.

Vanaf 1 juli 2024:

 • Is het vooral voor koeriers belangrijk te weten dat voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton Mautplichtig worden (veld F.2 kentekenbewijs). Ambachtsvoertuigen zijn uitgezonderd.

Hoe toon je straks de CO2 uitstoot van je voertuig aan?

Er komen in totaal vijf CO₂ klassen. Klasse 1 is de duurste, klasse 5 de goedkoopste. Aan de hand van voertuigdocumenten en de Emission Class Finder van Toll Collect kan je binnenkort nagaan welke CO₂-emissieklasse je voertuig heeft.

Alle voertuigen geregistreerd voor 1 juli 2019 vallen automatisch in categorie 1, omdat er voor die periode geen CO₂- emissies zijn gedocumenteerd. Naar verwachting worden de meeste Euro VI voertuigen gecategoriseerd als een CO₂-emissieklasse 1 voertuig. Dat betekent voor deze categorie per 1 december 2023 een Mauttarief van 34.8 Eurocent per km. Dit is een stijging van 83.2% .

Tip:

Registreer al je voertuigen op de Emissieklassezoeker van Toll Collect, zodra deze beschikbaar is. Toll Collect verwacht deze website volgende maand operationeel te hebben.

Meer informatie

 • Bekijk de FAQ van Toll Collect voor aanvullende informatie.
 • Toll Collect heeft een Duitstalige video (met Duitse ondertiteling) gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe er in het nieuwe tolstelsel wordt omgegaan met de CO₂-emissieklasse.
 • Meer informatie kan je op deze pagina terug vinden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.