Duitse tol verkeerd berekend

Duitsland rekent ten onrechte de kosten van de verkeerspolitie door in de tolheffing voor vrachtwagens, oordeelt het Europees Hof van Justitie. De Duitse rechtbank moet daarom opnieuw bepalen of de Duitse overheid een deel van de geinde tolheffingen moet terugbetalen aan transportbedrijven.

De hoogste Europese rechter geeft daarmee twee Poolse transportbedrijven gelijk om naar de rechter te stappen. De bedrijven hebben bij het Oberverwaltungsgericht – de hoogste bestuursrechter, in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen – de terugbetaling gevorderd van tolheffingen van in totaal 12.420,53 euro tussen 1 januari 2010 tot en met 18 juli 2011.

Nieuwe uitspraak

Nu het Europees Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan zal de Duitse rechtbank de zaak opnieuw oppakken en uitspraak moeten doen. Pas dan is duidelijk wat de uitspraak van het hof voor de praktijk betekent en of de Duitse staat daadwerkelijk de teveel geinde tolheffing moet terugbetalen.

Tevreden

TLN is tevreden met deze heldere uitspraak van het Hof. Tolheffing is bedoeld om de kosten voor het tolsysteem te dekken en niet om andere kosten door te berekenen, net als ieder ander Europees tolsysteem.

Hoe nu verder?

TLN moet wachten op de uitspraak van de Duitse rechtbank, die vermoedelijk over enkele maanden volgt, om te zien hoe één en ander in een individuele zaak uitpakt. Vanaf dan worden de vervolgstappen bepaald. Ondertussen bekijkt TLN welke strategische acties op korte termijn wenselijk en/of noodzakelijk zijn. Daarbij vindt overleg plaats met diverse partijen.

Met betrekking tot de verjaring nog het volgende: tot 31 december van dit jaar is er geen enkele reden om te vrezen voor verjaring. Dat is niet aan de orde. Uiterlijk in de laatste week van november komt TLN met een concreet advies hoe verder te handelen. De resterende tijd is ruim voldoende. Afwachten is voor nu het beste advies.

Meer weten over de precieze achtergronden van deze uitspraak? Lees dan 2020 Terugbetaling Duitse Maut - TLN

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs