Duurzame inzetbaarheid belangrijk in uitwerking nieuw pensioenstelsel

Het Kabinet zet in op maatwerk rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het blijft echter een kostbare zaak voor werkgevers.

Nieuwsfeit
In 2021 wordt het nieuwe pensioenstelsel verder uitgewerkt. Een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en afspraken over duurzame inzetbaarheid moeten ervoor zorgen dat mensen gezond en werkend de AOW-leeftijd kunnen bereiken. Er komt een miljard euro beschikbaar in de periode 2021-2024 voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Gevolgen transportondernemer
De subsidie kan helpen om maatregelen rondom inzetbaarheid en eerder uittreden sneller tot stand te laten komen. Maar het blijft een hele kostbare zaak voor werkgevers om werknemers de mogelijkheid te bieden eerder uit te treden. De verwachting is dat dit onderwerp zal zijn van de cao onderhandelingen.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.