Een toekomstbestendige luchtvaart vraagt om samenwerking en samenhangend beleid

Op 3 april organiseerden 31 partijen, actief binnen de Nederlandse luchtvaartsector, het interactieve event “Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland” om met bewoners, politici, ambtenaren, werknemers, maatschappelijke partijen en experts te praten over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, en hoe we de luchtvaart samen schoner, stiller en sterker kunnen maken.

In januari dit jaar presenteerden de 31 partijen, waaronder kennisinstellingen, luchtvaartmaatschappijen, vrachtpartijen, maakindustrie, brandstofleveranciers, koepelorganisaties en vakbonden – hun gezamenlijke visie Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland, met daarin 10 concrete commitments aan Nederland.

Gisteren brachten de partijen de 10 commitments tot leven en waren er levendige discussies over onder andere het opschalen van de productie van duurzamere brandstoffen in Nederland, meer internationale treinen, minder afval, een mondiale kerosinebelasting, stiller vliegen, radicale innovatie en goede werkomstandigheden. Tijdens de bijeenkomst was er brede consensus tussen de deelnemers dat een voorspelbaar, gedragen en samenhangend luchtvaartbeleid voor alle partijen belangrijk is. Alleen door goed samen te werken kunnen we de grote stappen zetten die nodig zijn. Ook kwamen er kritische geluiden voorbij, over het tempo van verduurzaming en het bereiken van resultaten voor de omgeving.

Ons doel is om samen op basis van onze 10 commitments visie met de politiek en overheid een gezamenlijke actieagenda te maken die de Nederlandse luchtvaart schoner, stiller en sterker maakt, voor ons allemaal, terwijl we de goede verbindingen van Nederland behouden. Samenhangend en stabiel beleid is essentieel om grote stappen voorwaarts te maken. Dat betekent niet alleen dat luchtvaart minder overlast moet veroorzaken voor omwonenden, maar ook dat luchtvaart toegankelijk blijft voor iedereen, ook voor mensen die minder te besteden hebben. Ook is het van belang dat belangrijke luchtvracht zoals medicijnen, versproducten of hightech apparatuur ons land blijven bereiken of via onze luchthavens verzonden kunnen worden.

Wij staan voor onze commitments aan Nederland en gaan graag verder in gesprek om te komen tot een gedragen en samenhangend luchtvaartbeleid die goed is voor alle Nederlanders. Op basis van de constructieve dialoog met alle deelnemers vandaag kijken wij er naar uit om samen de luchtvaart in Nederland van morgen schoner, stiller en sterker te maken. Wij roepen de politiek, overheid en belanghebbenden om met ons aan de slag te gaan.

Onze “10 commitments” visie “Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland” vind je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Susanna Leemhuis

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.