Effect nieuwe cao op loonkosten

De afgelopen periode is een akkoord bereikt over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer over de weg. Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee en een aantal van deze wijzigingen gaat in per 1 juli 2021. Panteia is gevraagd om het effect van de cao-afspraken op het brutoloon en de loonkosten te berekenen en te publiceren.

Panteia heeft het effect van de nieuwe cao beroepsgoederenvervoer over de weg op het bruto loon en de loonkosten weergegeven. Het brutoloon is het loon inclusief extra waarde vakantiedag, loon bij ziekte, overuren en vakantiegeld. De loonkosten is de optelsom van het bruto loon inclusief sociale lasten en cao vergoedingen. Bekijk hier de notitie van Panteia (exclusief voor TLN-leden). 

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht