Europees tolnetwerk stap dichterbij

Deze week bereikten de Europese Raad en het Europees Parlement een voorlopige overeenkomst in het EETS-dossier. Het bevat een aantal belangrijke elementen.

​Allereerst het weghalen van allerlei belemmeringen bij toldienstverleners, waardoor het gebruik van slechts één On Board Unit (OBU) voor tolheffing in álle Europese landen weer een stuk dichterbij is gekomen. Ten tweede de verbetering van de grensoverschrijdende betaling van tol in Europa, zowel voor de gebruikers als de overheden die tol heffen. Hieraan was sterk behoefte in verschillende landen.

Nummerplaatherkenning

Ten derde een verplichting voor de Europese Commissie om met een strategie te komen om dit alles zo snel mogelijk in de hele EU mogelijk te maken. Ten vierde de verplichting voor tolsystemen om te werken met automatische nummerplaatherkenning. Dit versnelt en vergemakkelijkt de inning van de verschuldigde tol.

Gegevensuitwisseling

Ten vijfde maakt het voorstel de incasso van boetes ‘op afstand’ en ‘achteraf’ een stuk makkelijker, omdat het voorstellen bevat voor verbetering van de gegevensuitwisseling. Op dit punt heeft TLN zich de afgelopen tijd behoorlijk sterk gemaakt, naar aanleiding van het hoge aantal boetedossiers na de introductie van de kilometerheffing in België. Ten slotte faciliteert het voorstel de interoperabiliteit van tolsystemen in verschillende landen. Ook maakt het voorstel de opname van nieuwe technologie voor tolinning door de Europese markt makkelijker. Hierdoor kan tol in héél Europa gemakkelijker op één manier geint worden.

Stap voorwaarts

Wat TLN betreft, zou het voorstel nóg sneller tot resultaat mogen leiden. Het grote aantal OBU’s in de vrachtauto’s belemmert niet alleen het zicht van de chauffeur, maar leidt ook tot hogere uitvoerings- en nalevingskosten bij bedrijven en past niet in het principe van één Europese markt. Niettemin is TLN tevreden met het resultaat en is het van mening dat het voorstel een behoorlijke stap voorwaarts is naar een beter, gemakkelijker en betrouwbaarder Europees tolnetwerk.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs