Europese transportorganisaties eisen ingrijpen bij rijverbod Tirol

De EU moet ingrijpen tegen plannen van Tirol om het rijverbod op de A12 aan te scherpen. Dat stellen TLN en vijf zusterorganisaties.

​Tirol verbreekt een belofte en handelt in strijd met Europese regels, stellen TLN en de vijf buitenlandse transportorganisaties. Ze eisen een kort geding en een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

De Oostenrijkse deelstaat Tirol wil het goederenvervoer over de weg verder terugdringen om de plaatselijke luchtkwaliteit te verbeteren. Er is een lijst van goederen die verplicht via het spoor vervoerd moeten worden. Die lijst wordt uitgebreid, als het aan Tirol ligt. Nu al geldt de verplichting voor alle soorten afval, hout, steen, staal, ertsen, motorvoertuigen, marmer en tegels. Aan de lijst worden toegevoegd papier en karton, vloeibare aardolieproducten, cement, kalk, gips, buizen, holle profielen en granen.

Euro 6

Naast de uitbreiding wil Tirol de huidige uitzondering voor sommige schone Euro 6 trucks laten vervallen, tegen een eerdere belofte in. Euro 6 voertuigen die voor 31 augustus 2018 zijn toegelaten vallen per 1 januari 2020 ook onder het rijverbod, terwijl de uitstoot ten opzichte van later toegelaten voertuigen niet verschilt. Dat dupeert talloze ondernemers die door Tirol naar Italië rijden. Het voornemen druist in tegen het vrij verkeer van goederen en benadeelt vooral het transitoverkeer naar en vanuit Italië. Reden voor de vervoersorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken en Nederland om gezamenlijk een zwaar protest te laten horen bij de Europese Commissie. Ingrijpen is noodzakelijk, vinden ze.

Rijverbod al omstreden

Het bestaande rijverbod is al omstreden. Het geldt op de A12 voor een stuk weg van nog geen 70 km. In de praktijk betekent het echter dat de hele Brenner-corridor gesloten is omdat er geen alternatieve routes zijn.

TLN heeft begrip voor het streven de luchtkwaliteit te verbeteren. De wijze waarop dat wordt ingevuld, is echter onacceptabel. Bestemmingsverkeer met vaak veel minder schone voertuigen is van het verbod uitgezonderd. Juist de schoonste trucks krijgen nu een rijverbod opgelegd. Dat helpt de luchtkwaliteit niet. Een veel effectiever alternatief is het inzetten van ecocombi’s (extra lange vrachtwagen-oplegger combinaties) op het traject van de Brennercorridor.

Maatregel is onuitvoerbaar

Naast de principiële bezwaren is er een ander argument dat de EC zal moeten aanspreken. De voorgenomen maatregel is simpelweg onuitvoerbaar. Er is niet genoeg capaciteit op het spoor. Ter vervanging van vrachtverkeer zijn ongeveer 440 treinen per dag nodig, terwijl de capaciteit van het spoor beperkt is tot 240 treinen. Een deel daarvan is ook nog eens nodig voor personenvervoer. De Europese Commissie moet niet willen toestaan dat een deelstaat een maatregel treft die indruist tegen Europese afspraken én praktisch onmogelijk is.

Tirol eerder veroordeeld

Het Hof van Justitie heeft invoering van het rijverbod al twee keer eerder verboden omdat het indruist tegen het principe van het vrije goederenverkeer. De Europese Commissie is in 2016 uiteindelijk akkoord gegaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Euro 6 voertuigen permanent zouden zijn uitgezonderd. Tirol breekt nu met deze belofte. De Europese Commissie moet opnieuw ingrijpen en het voornemen voorleggen aan het Europese Hof van Justitie, vinden de transportorganisaties. Dit moet gekoppeld zijn aan een kort geding om deze buitenproportionele maatregel tegen te houden.​

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs