Europese verkiezingen: Lennart Salemink (VVD) aan het woord

Op 6 juni 2024 gaat Nederland naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. Bij deze verkiezingen verdeelt Nederland 31 zetels in het Europees Parlement. Voor de transport- en logistieke sector zijn deze verkiezingen uiteraard van groot belang. In aanloop naar 6 juni interviewen we verschillende kandidaat-Europarlementariërs. In gesprek met de nummer #4 van de VVD: Lennart Salemink.

Kan je jezelf kort voorstellen?
'
Mijn naam is Lennart Salemink. Ik ben opgegroeid in Groningen en woon in Amsterdam. Het ondernemerschap zit bij mij de familie. Mijn broer en schoonzus hebben een uitgeverij en boekwinkels. Mijn ouders hadden een eigen huisartsenpraktijk. Met het ondernemerschap ben ik aan de slag gegaan bij de overheid en de politiek. De plek waar we dingen samen doen. En die overheid moet veel beter gaan werken voor ondernemers.'

Je werkt nu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als hoofd van de afdeling Voertuigen en Digitale Infrastructuur. Waarom vind je dit een belangrijk onderwerp?
'
Het mooie van dit ministerie is dat we dingen maken en dingen doen die direct effect hebben op ondernemers en op reizigers. Zelf heb ik altijd een passie gehad voor alles wat vliegt, vaart en rijdt. Het is geweldig om vanaf dit ministerie vorm te mogen geven aan een betere bereikbaarheid en kansen voor ondernemers.

Tijdens de coronaperiode werkte ik ook op dit ministerie. Ik gaf leiding aan het corona-team van I&W. In die periode heb ik indringende gesprekken gehad met ondernemers over de effecten van wat de overheid doet voor ondernemers.

Na die corona-periode ben ik nog een keer langs gegaan bij een van de ondernemers waar ik toen veel contact mee had. Een wegrestaurant in een grensregio. De chauffeurs die daar aan het eten waren vertelde dat Europese regels over de tachograaf hun werk lastiger maakte. En soms ook onveiliger. Dat gesprek is me altijd bijgebleven. Als we in Den Haag of Brussel regels maken, moeten we echt heel goed begrijpen wat dat betekent voor mensen.'

Waarom wil je Europarlementariër worden?
'
Veel van de regels waar ondernemers mee te maken hebben maken we samen met andere landen in Brussel. Of het nu gaat om de tachograaf die ik net noemde, of over klimaat, energie of de telefoonstekker waar jouw telefoon mee kan opladen. Als we echt iets willen veranderen in Nederland, dan heb je de Europese Unie nodig.

De Europese Unie brengt ons veel goeds. We kunnen makkelijker handelen met andere landen. Ook brengt het ons veiligheid. Zeker nu Poetin een oorlog is begonnen tegen onze vrijheid en onze manier van leven is dat extra belangrijk.

Maar ik zie veel regels uit Brussel komen waar niet goed over nagedacht is. Regels die ondernemers onnodig in de weg zitten. Daar wil ik wat aan doen.'

Wat zijn volgens jou de grote uitdagingen op het gebied van logistiek en transport die de komende vijf jaar in Europa moeten worden gerealiseerd?
'
Voor ondernemers die graag handel willen drijven staat er veel op het spel. Linkse partijen willen extra regels ten aanzien van duurzaamheid. Vaak in zo’n hoog tempo dat ondernemers het gewoon niet kunnen bijhouden.

Populistische partijen willen de Europese Unie van binnenuit kapot makken. Dat moeten we niet willen. Dat betekent dat het moelijker wordt om onze spullen over de grens te verkopen. Ook leidt het ertoe dat we meer migranten naar Nederland krijgen omdat we geen Europese afspraken met landen kunnen maken om migratie te houden.

Wat we nodig hebben is meer ruimte voor ondernemers in een sterk Europa. Voor transportondernemers betekent dat concreet dat we de grenzen voor handel open moeten houden en de nieuwe duurzaamheidseisen stabiel en realistisch moeten zijn. En een persoonlijke drijfveer, ook na mijn ervaringen in mijn gesprekken met chauffeurs en de sector, is dat chauffeurs overal goede voorzieningen hebben. Die moeten veilig en schoon hun werk kunnen doen.'

Hoe ga je jezelf daarvoor inzetten?
'
Tijdens mijn campagne zal ik ludieke kaartjes uitdelen die mensen naar Brussel kunnen sturen die aan mij gericht zijn. Dat is precies de manier waarop ik straks aan de slag wil in het Europees Parlement. De mensen die daar werken zijn natuurlijk goed in vergaderen en onderhandelen. Dat zal ik ook gaan doen als ik gekozen word. Maar ik vind het nog belangrijker dat ik alle signalen uit de hele sector blijf horen.

Om dingen voor elkaar te krijgen in het Europees Parlement moet je daarnaast goed kunnen samenwerken, maar ook heel duidelijk zijn in wat je als Nederland wil. Onze belangen zijn soms net iets anders dan andere landen omdat Nederland echt een handelsland is.'

Waarom is het belangrijk om zaken op Europees niveau op te pakken?
'
Er zijn eigenlijk twee momenten waarbij het voor ondernemers belangrijk is dat we vanuit de Europese Unie gezamenlijk dingen doen. Ten eerste als het super onhandig is als regels per land verschillen. Dat is nog best vaak het geval. Neem bijvoorbeeld de privacywetgeving. Dat is een Europese wet, maar ieder land mag die verschillend uitleggen. Dan heb je als ondernemer alleen maar extra bureautje en dat moet anders.

Een tweede punt is als we het alleen voor elkaar krijgen, door samen te werken. Als we goede duurzame voertuigen willen voor een normale prijs, dan helpt als er Europese regels zijn die eisen stellen aan alle voertuigen in Europa. Dan kan je bijvoorbeeld overal laden en zijn er voldoende vrachtwagens beschikbaar.'

Jullie vragen in jullie verkiezingsprogramma om een toekomstbestendige uitrol van laadinfrastructuur. Er moet nog veel gebeuren om het elektriciteitsnetwerk in heel Europa zodanig te verzwaren dat het de stijging van de vraag naar laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer aan kan. Hoe kan Europa daar de leiding innemen?
'
Veel ondernemers lopen er tegenaan dat het stroomnet vol zit. Ook zijn de prijzen veel te volatiel, daar kan je als ondernemer niet op plannen. Dat moet echt prioriteit krijgen, omdat we geen alternatief hebben voor de energietransitie. Jarenlang hebben we goedkoop gas uit Rusland kunnen gebruiken voor onze energiebehoefte, maar sinds de oorlog is dat niet meer mogelijk. Daarnaast willen we ook niet afhankelijk zijn van het Midden-Oosten voor onze energie. We moeten het dus hebben van kern-, zon- en windenergie. Daarnaast moeten we ruimte geven aan innovaties zoals SAF.

Maar dat vraagt veel van ons stroomnet. De Europese Unie kan meer doen om er voor te zorgen dat we als Europa zelf onze energie produceren. Daarnaast moeten we werk maken van een Europees stroomnet, waardoor we meer mogelijkheden hebben om stroom te kopen en te verkopen aan buurlanden.'

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs