Ferryvervoerders bijgepraat over Brexit

Eerder deze week kwam de TLN-deelmarkt Ferrytransport/AFTO in Nootdorp bijeen om van enkele experts te vernemen wat de Brexit voor ferryvervoerders gaat betekenen. Her en der werden zorgen geuit, mede omdat met nog minder dan 100 dagen te gaan nog altijd niet volledig duidelijk is wat de Brexit precies gaat inhouden voor deze groep vervoerders.

Na een korte inleiding van deelmarktvoorzitter Krijn Torreman ging Elmer de Bruin (TLN) in op de stand van zaken rondom de Brexit. Hij gaf aan met enige zorg te kijken naar enkele voor VK-vervoerders belangrijke onderwerpen, zoals cabotage, vergunningen en diploma’s. Deze dossiers liggen nu nog op tafel, en het is volgens hem maar de vraag wat uiteindelijk hierover afgesproken wordt, en óf er op dit vlak überhaupt iets afgesproken wordt tussen de EU en het VK. Een harde Brexit ligt namelijk op de loer.

Voorbereidingen verre van toereikend

De Bruin is overigens niet de enige die zich zorgen maakt. Zo riepen vooraanstaande brancheorganisaties in de Britse transport- en logistieksector de Britse overheid onlangs nog op om op korte termijn een rondetafel te organiseren (om de Britse voorbereidingen op de Brexit te bespreken. Die voorbereidingen zijn op dit moment namelijk ‘verre van toereikend’, aldus de betrokken brancheorganisaties.

TLN doet er volgens De Bruin alles aan om zijn leden zo goed mogelijk voor te bereiden op de Brexit, onder meer door aandacht voor het onderwerp te vragen in de media en in de belangenbehartiging op te trekken met Europese koepelorganisaties als IRU en CLECAT. Maar bijvoorbeeld ook door binnenkort een webinar te organiseren met medewerking van onder meer het Britse ministerie van Transport en Eurotunnel.

Files voorkomen

Vervolgens benadrukte Marty van Pelt van Portbase dat de Brexit sowieso gaat zorgen voor extra (douane)formaliteiten; deal of geen deal. Het is daarom zaak dat álle ketenpartijen goed voorbereid zijn, om files bij de grensovergang (terminals) zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens Van Pelt staan de Douane, Portbase zelf en de ferrymaatschappijen er wat betreft de noodzakelijke voorbereidingen goed voor. Ook de vervoerders lijken voor een belangrijk deel klaar te zijn voor de Brexit, alhoewel Van Pelt tegelijkertijd de kanttekening plaatste dat nog niet iedereen zich heeft aangesloten bij de ketenoplossing van Portbase, iets wat wel noodzakelijk is om ook na 31 december naar het VK te kunnen vervoeren. Zorgen maakt Van Pelt zich overigens ook over de (internationale) im- en exporteurs. Dat zijn er namelijk duizenden en velen van hen lopen achter in de voorbereidingen op de Brexit.

Extra werk

Ten slotte vertelde Kees Neele, manager Customs & Fiscal Representation bij Neele-Vat Logistics, over wat de Brexit voor zijn bedrijf gaat betekenen. Wat hij daarbij vooral benadrukte, was de hoeveelheid extra werk die de Brexit gaat opleveren. Elk transport naar het VK vraagt om extra administratieve handelingen, wat volgens hem niet alleen nadelig uitwerkt op de omloopsnelheid van het transport maar mogelijk ook extra kosten in de hand werkt. Zijn oproep aan de zaal was dan ook om daar op voorbereid te zijn, en daar ook rekening mee te houden bij de prijsstelling van het betreffende transport.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs