Financiële bijdrage automatiseren CBS enquête komt te vervallen

De vervoersenquête is een Europese verplichting. Alle EU-landen moeten deze data verzamelen vanwege economische doeleinden en om zicht te krijgen in het weggebruik, CO₂ uitstoot en duurzaamheid. Het CBS voert deze wettelijke taak uit voor Nederland. Wist je dat je de ritdata voor de verplichte vervoersenquête eenvoudig geautomatiseerd kan delen met het CBS? Maak tot 30 september gebruik van een voucherregeling om deze koppeling te realiseren.

Door middel van een geautomatiseerde gegevensaanlevering bij het CBS kunnen vervoerders veel tijd besparen. Ook levert het een aanzienlijke verbetering van inzicht op over hoe de sector presteert. Inzicht die meer dan nuttig is voor overheden en het bedrijfsleven.

TLN werkt nauw samen met CBS en is grote voorstander om de CBS enquête volledig te automatiseren. Hoe meer data er beschikbaar is, des te beter ons beeld van de vervoersstromen in Nederland. Cruciale informatie voor vraagstukken rondom nachtvervoer, stedelijke distributie, zero-emissiezones en optimale plekken voor (nieuwe) laadinfrastructuur.

Voucherregeling

De Topsector Logistiek onderschrijft het belang van het delen van data. Daarom is er een speciale voucherregeling opgesteld voor bedrijven die een automatische koppeling met de CBS vervoersenquête willen ontwikkelen.

  • Variant 1) voor alle vervoerssoorten is er een maximaal van €5.000 euro per voucher, afhankelijk van het aantal klanten. De regeling loopt in september 2023 af.
  • Variant 2) voor containervervoer is er een maximaal van €8.000 per voucher waar bijdrage afhankelijk is van aantal kentekens.

Het budget voor de container voucherregeling is beschikbaar tot 30 september 2023. Om gebruik te maken van dit deel is aantoonbare realisatie van de koppeling nodig in 2023.
Je kunt de voucherregeling hier aanvragen. Hier is tevens meer informatie te vinden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.