Fusie helpt bij waarmaken van ambities

Een fusie voor een veelbelovende toekomst. Rober van Straalen, directeur bij Van Straalen de Vries Transport (VSDV), en Jos Zandbergen, directeur bij Zandbergen Transport, zijn klaar voor de nieuwe stap en bundelen hun krachten als SVZ Transport. ‘We hebben het uit sterkte gedaan. En daarom had niemand dit verwacht, denk ik,’ stelt Van Straalen. ‘Dat maakt het juist leuk en uitdagend.’

Het begon eind september 2023 met een kopje koffie. Zes maanden later staat er één bedrijf met ruim 1750 medewerkers, genaamd: SVZ Transport. Zo gemakkelijk gaat een grote fusie natuurlijk niet. Toch kijken Van Straalen en Zandbergen terug op negen goede maanden. ‘Twee gezonde bedrijven, beide op zoek naar een nieuwe koers’, stelt Van Straalen. ‘Net als bij Zandbergen werken onze kinderen in het bedrijf. Ze zijn er nu nog niet aan toe om het bedrijf te leiden, maar je moet een bedrijf wel vooruitbrengen. Na het bekijken van onze opties, bleek er een bijzonder goede match te zijn met Zandbergen.’

Elektrische voertuigen

Naast opvolging spelen vraagstukken als verduurzaming, digitalisering, krapte op de arbeidsmarkt en automatisering een belangrijke rol bij de fusie. Met oog op komende zero-emissiezones is er met name vanuit de retail een sterke vraag naar elektrische voertuigen. Bij Zandbergen Transport rijden ze met tien elektrische vrachtwagens en dit jaar komen er nog tien bij. VSDV heeft twintig elektrische voertuigen. Bij elkaar gaat het de bedrijven helpen om hun ambities waar te maken. Dit geldt ook voor de laadinfrastructuur, waarin ze nu samen optrekken. ‘Naast de B7-dieselwagens hebben we ook wagens rijden op LNG en HVO. Iedere klant heeft eigen afspraken. Nu kunnen we dit centraliseren’, stelt Zandbergen. ‘We gaan ook meer data-gedreven werken. Als visie voor de toekomst zien we ons als een IT-bedrijf op wielen.’ Van Straalen vult aan: ‘Met onze omvang kunnen we grote stappen zetten. Ook als het gaat om CO2-berekeningen en CSRD-registratie. En we gaan vrachten combineren, daar verlangen veel klanten naar.’

Nieuwe naam

Van Straalen zocht twee aspecten in een samenwerkingspartner, namelijk een (financieel) gezond bedrijf en eenzelfde visie voor de toekomst. ‘Als de richting voor beide partijen duidelijk is, hoef je elkaar niet te overtuigen. Eén van de moeilijkheden zat vooral in de nieuwe naam. Daar moesten collega’s echt aan wennen. Gelukkig kunnen we dat goed uitleggen. VSDV en Zandbergen Transport zijn twee sterke merken. Daarom hebben we Straalen, Vries en Zandbergen gecombineerd in de nieuwe naam SVZ Transport. Onze bedrijven zijn ook te herkennen in de kleurstelling. Rood, antraciet en crème in combinatie met de slogan van VSDV: ‘brengt ondernemers in beweging’. Je moet allebei offers brengen en concessies doen om aan de markt te laten zien dat je met elkaar optrekt.’
Twee grote families worden samen één in de nieuwe huisstijl. In mei zijn de eerste trailers en opleggers bedrukt met de nieuwe huisstijl. De rode kleur is herkenbaar voor mensen. Ook op sociale media wordt er goed op gereageerd.

Natuurlijke overgang

Krijgt SVZ twee kapiteins op het schip? ‘Jazeker, ik sta voor op het dek en Van Straalen achter op het dek en om de week wisselen we af’, grapt Zandbergen. Van Straalen: ‘Zandbergen is meer voor de buitendienst en commercieel. Ik ben meer voor de operatie. Daarom hebben we er nog geen naam aan gegeven. Mijn compagnon Sjaak de Vries gaat het rustiger aan doen. Vooralsnog blijven we onze klanten binnen onze eigen ondernemingen bedienen en hopelijk leidt dat tot nieuwe inzichten. Het moet een natuurlijke overgang zijn. We willen er allebei vol voor gaan.’ Zandbergen vult aan: ‘We gaan een commitment met elkaar aan. Dat was ook een eis vanuit mij, mijn broer en neef die ook in het familiebedrijf zitten. Het is niet niks waar we aan begonnen zijn. Dat mag alleen maar een succes worden wat mij betreft. En voor dat succes moet alles wijken.’

Veranderingen

Vanuit de klanten zijn geen negatieve geluiden gehoord. Zandbergen: ‘De klanten zijn voornamelijk positief en schaalvergroting is ook daar wenselijk. Vooraf zijn klanten niet in kennis gesteld. We hebben een geheimhouding afgesproken; dat betekent dat we niet met iedereen om tafel zijn gegaan. Uiteraard is iedereen netjes op de hoogte gebracht. Bij grote klanten zijn we langs geweest om ze te informeren.’
De fusie gaat niet tot grote veranderingen leiden. ‘Veranderen doe je altijd, ook als je zelfstandig doorgaat. Je kunt nooit zeggen dat er niets verandert. Maar we hebben afgesproken op korte termijn de klanten vanuit onze twee ondernemingen te blijven bedienen. Ook intern willen we de rust bewaren. De komende maanden gaan we kijken welke projecten prioriteit hebben. We beginnen met zaken als inkoop, salarisadministratie en HR. Welke systemen gebruiken we en hoe kunnen we die combineren? Dit kan op korte termijn worden gerealiseerd. Andere zaken hebben langer de tijd nodig. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid!’, vervolgt Zandbergen.

Overname

‘Klanten waren wel verrast door de combinatie’, vertelt Van Straalen lachend. ‘Ze dachten: VSDV neemt altijd bedrijven over. Ze hadden niet verwacht dat we samen zouden gaan in een fusie. Niemand had de combinatie verwacht. Terwijl wij juist overtuigd zijn van de goede combinatie.’
Waarom heeft VSDV niet gekozen voor een overname? ‘Op een gegeven moment kijk je naar je bedrijf en hoe het de komende tien jaar verder moet’, legt Van Straalen uit. ‘Je kunt blijven overnemen, maar het bedrijf is dan ook heel afhankelijk van mij. Door deze stap haal je goede mensen binnen en kun je een verdiepingsslag maken met je directie. Zandbergen en ik krijgen in de toekomst een meer adviserende functie. Dan kunnen we na een aantal jaren kijken naar de capaciteiten en bedrijfsopvolging. Nu geven we onze families de rust om daarover na te denken.’

Interne communicatie

Medewerkers zijn het gereedschap van je bedrijf. Dat is een belangrijk aspect in een fusie. Alleen samen kun je de fusie laten slagen. Er zijn gezamenlijk keuzes gemaakt over de interne communicatie. De leidinggevenden zijn gebeld over de fusie. De volgende ochtend hebben alle medewerkers een e-mail ontvangen. Na het inlichten van de medewerkers is het persbericht verzonden. Elke twee à drie weken worden alle medewerkers geïnformeerd via een nieuwsbrief. Zandbergen: ‘Om te laten zien wat we doen. Zelfs al is er niets te melden, sturen we de nieuwsbrief uit. Anders gaan mensen de verhalen zelf invullen en dat is niet wat we wensen. Transparantie is belangrijk. Als iemand een vraag heeft, mogen ze ons altijd bellen.’ Op 25 en 26 mei hield VSDV open dagen ter ere van het 20-jarig bestaan. Zaterdag voor alle relaties, families en vrienden en op zondag voor de medewerkers van SVZ Transport. De fusie is bewust vier weken voor dit evenement bekendgemaakt. ‘Qua timing een mooie gelegenheid om kennis te maken. Wij hebben medewerkers de gelegenheid gegeven om de open dag te bezoeken. Om te kijken of ze zich in het bedrijf herkennen en om de keuze beter te begrijpen. Zien doet geloven’, aldus Van Straalen.
Ook binnen de families zijn de lijntjes kort. Op een zaterdagochtend hebben ze elkaar ontmoet. ‘De volgende generatie moet met elkaar vermengd worden. Dat is ook een belangrijke investering.’

Consolidatieslag

De kop van Noord-Holland kent veel transportbedrijven. De fusie tussen VSDV en Zandbergen is de tweede van twee grote bedrijven in de regio. Wat betekent dit voor de transportsector in de regio? ‘Ik denk dat ieder gewoon zijn eigen koers moet varen’, stelt Van Straalen. ‘Wij doen dat door middel van een fusie. Ik kijk niet in de keuken van een ander en dat wil ik ook niet.’ Zandbergen vervolgt: ‘In de sector is een consolidatieslag aan de gang en er zijn steeds meer buitenlandse partijen actief in Nederland. Iedereen is op zoek.’
Vanuit de klanten neemt de vraag toe naar grotere partijen om mee samen te werken, mede door de investeringen die worden gevraagd. Zandbergen denkt dat er door de grote vraagstukken meer in partnerships met elkaar gewerkt gaat worden. ‘Samenwerkingsverbanden met klanten en collega’s in de sector. Verduurzaming of krapte op de arbeidsmarkt dwingen je bijna tot samenwerking. Om problemen met elkaar te delen maar ook om samen naar oplossingen te zoeken.’

Jongere generatie

Het kernwoord voor de toekomst van SVZ Transport is ambitie. Zandbergen benadrukt dat je altijd ambitieus moet zijn. ‘Je kunt niet je rug keren als het te ingewikkeld wordt. Wij pakken het met twee handen aan en maken er een kans van.’ Beiden denken dat ze elkaar kunnen prikkelen als het om ambitie gaat. Van Straalen: ‘En dat wordt aangevuld door de mensen om ons heen. We hebben de afgelopen paar weken al gezien dat mensen elkaar opzoeken. De jongere generatie heeft ook andere ideeën en daar zitten goede plannen bij. Daar moeten we voor openstaan.’ Zandbergen: ‘Door deze stap komt er ruimte om te groeien. Misschien wel meer dan wanneer we beide individueel verder waren gegaan. Dit geeft nieuwe energie binnen de hele organisatie.’

Dit artikel is gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Denise van Vliet

Meer weten?

Contact de afdeling Team Communicatie