Gratis hulp bij de transitie naar duurzame mobiliteit

Breikers is een stichting die ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) actief helpt bij de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Voor ondernemers met een logistieke operatie startte onlangs een probeeractie met elektrische bestelbussen. We spreken met directeur Rein Aarts over opzet, doel en aanpak van zijn stichting en Johan Cornelisse over zijn ervaring met Breikers.

‘Stichting Breikers is een netwerk van werkgevers dat zich inzet voor slimme en duurzame mobiliteit, voor personenvervoer en logistieke operaties. Simpeler gezegd proberen wij via gedragsveranderingen slimmer van vervoerfaciliteiten en bestaande infrastructuur gebruik te maken. Onze adviseurs geven onafhankelijk en kosteloos advies aan ondernemers. Dat kan door een subsidie van de overheid.’
Door heel Nederland zijn dergelijke initiatieven ontstaan. Breikers is sinds 2015 actief als vervolg op een initiatief van drie partners: VNO-NCW, de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM en het platform Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Personen- en goederenvervoer
Op welke gebieden adviseert Breikers? Aarts: ‘Bij personenvervoer, dus bijvoorbeeld woon-werkverkeer, kijken we onder meer hoe wij werknemers uit de spits kunnen halen. Tot nu toe hebben we ongeveer 12.000 spitsmijdingen per dag kunnen realiseren, een besparing van dertig ton CO2. Bij goederenvervoer kijken we naar mogelijkheden de doelmatigheid te vergroten. Vooral bij bedrijven waar logistiek geen corebusiness is, maar die er wel veel mee te maken hebben. We denken met deze ondernemers na over groeperen en bundelen. Er zijn veel mogelijkheden efficiencywinst te behalen. Koplopers in de logistiek zien dat het bundelen van goederen onvermijdbaar is. Het gebied rond de Johan Cruijff Arena is een mooi voorbeeld. De horeca daar heeft vaak eigen leveranciers, terwijl dit prima gebundeld kan worden.’

Elektrisch rijden
Breikers ondersteunt ook met zogenoemde probeeracties, bijvoorbeeld elektrisch rijden. ‘Met uitdagingen als toekomstige zero-emissie zones denken veel ondernemers na over elektrificatie’, aldus Aarts. ‘Onze campagne is gericht op het middenbedrijf. We laten ondernemers ervaren hoe het is, leveren als dat nodig is een laadpaal en nemen ze mee in de beslissingen die ze moeten nemen. Tijdens een consult gaan we in op onderwerpen als actieradius, vergunningen en subsidies. Dat consult is gratis, net als veertig uur advies. Zo bereiden we de ondernemers voor op de komst van zero-emissie stadslogistiek.’

Verbeterpunten
Aarts legt uit hoe zo’n gesprek gaat. ‘We beginnen met allerlei vragen als: waar zitten je klanten, in welk gebied ben je wanneer actief en kun je stappen zetten op het gebied van bundeling? De consultant denkt mee met de ondernemer, kijkt naar mogelijkheden en komt met voorbeelden. Een belangrijk thema is de overstap op elektrisch rijden. Welke bestelbussen komen als eerste in aanmerking? Die bussen gaan we dan vervangen door elektrische varianten.’ De adviseurs van Breikers kijken ook naar de organisatie van het bedrijf en waar verbeterpunten zitten. Aarts: ‘Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van white-label bevoorrading en lichte elektrische voertuigen. De winst zit in mensen bewust een keuze laten maken. Als slechts een klein deel het huidige gedrag verandert, heeft dit vaak al een groot effect. Vergelijk het met het verdwijnen van de gebruikelijke spitsuren tijdens de coronacrisis.’

Meer informatie: www.wijzijnbreikers.nl.

Ondernemersperspectief

Johan Cornelisse, directeur operations bij Lamme Textile Management, heeft gebruik gemaakt van Breikers en is daar positief over. ‘Lamme Textile Management is een professionele internationale wasserij. We werken veel voor de horeca, luchtvaart en hotels. Door de coronacrisis hebben we behoorlijke klappen gehad. Aan de andere kant gaf het ons het beeld dat het roer om moest. We hadden al een duurzaamheidsambitie, ook op het gebied van transport. Nu was het tijd om het daadwerkelijk op te pakken.’

‘Vanuit Metropoolregio Amsterdam zijn wij in contact gekomen met Breikers. Wij bedienen verschillende horecagelegenheden in Amsterdam met een bus op diesel. Dat willen we elektrificeren en we wachten niet op de invoering van de zero-emissie zone. We willen weten wat de mogelijkheden zijn en hoe het past binnen ons bedrijf. Breikers heeft ons geholpen met vraagstukken als het berekenen van de impact van de overstap op elektrisch, de mogelijke subsidies op de voertuigen en de total cost of ownership in verhouding tot de dieselvoertuigen.’

‘Wij hebben ook gebruik gemaakt van een proefperiode met de elektrische bus en de laadpaal. We zijn zeer positief. In het najaar komt een aantal nieuwe bestelauto’s op de markt waar wij interesse in hebben. Er zit bij Breikers veel kennis en ze helpen ook met concrete voorstellen en acties. De stichting denkt vanuit het perspectief van de ondernemer en werkgever.’

Auteur: Wessel Deelstra, adviseur Public Affairs bij TLN. Dit artikel is eerder gepubliceerd in HUB 6/2021, het blad van en voor leden van TLN dat op 8 juli is gepubliceerd.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs