Handelsmissie zet Nederlandse logistiek in China op de kaart

Onlangs ging een brede delegatie op handelsmissie naar China. TLN-voorzitter Arthur van Dijk was hierbij aanwezig als delegatieleider Logistiek & E-commerce. Hij kijkt terug op een geslaagd bezoek. ‘In China wordt nieuwe business opgepakt.’

Van Dijk noemt zijn deelname aan de recente handelsmissie een ‘spannende, maar ook prachtige ervaring’. Hij is zeer te spreken over het feit dat Nederland de kracht van zijn logistieke sector op deze manier uitdraagt in China. ‘Enerzijds toonden we de Chinezen de ‘Dutch way of doing logistics’. Anderzijds haalden we veel inspiratie uit de verschillende bedrijfsbezoeken en deden we veel aan matchmaking. Beide kanten op enorm waardevol, als je het mij vraagt.’

Duurzame samenwerking

Volgens Van Dijk kan Nederland voor China uitgroeien tot dé duurzame gateway to Europe. ‘Vergis je niet: China doet nu al enorm veel aan verduurzaming. Zij zijn echt bezig met het klimaat. Op die ontwikkeling kun je als logistieke sector inspelen, door je te positioneren als ‘groene loper’ die het Europese achterland op duurzame wijze ontsluit. Precies zoals logistieke bedrijven als KGL en GVT dat nu al doen.’

Nog rek

China vindt Nederland ook een interessant land met het oog op mogelijke retourstromen. Van Dijk: ‘Steeds dikkere goederenstromen doen vanuit China Nederland aan, onder meer per spoor. Andersom is er echter nog rek, bijvoorbeeld door retourladingen voor China in Nederland te consolideren. Zodat we voor China niet alleen het eindpunt, maar ook het beginpunt van logistieke ketens zijn.’

Specifieke kennis

Voor de komende jaren ziet Van Dijk nog voldoende kansen om logistiek gezien zaken te doen met China. ‘We kunnen ons richting de Chinezen bijvoorbeeld profileren als 4PL’er. Dat is onze expertise en China is juist naar die specifieke kennis op zoek.’

165 bedrijven

Onder meer minister-president Mark Rutte en de ministers van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Medische Zorg & Sport maakten deel uit van de handelsdelegatie naar China. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, was de zakelijke missieleider voor deze reis, waaraan in totaal 165 bedrijven en kennisinstellingen uit diverse sectoren deelnamen. Hiervan kwamen 65 bedrijven specifiek uit de logistieke sector.​