Helderheid over ketenfinanciering in logistiek

ING, TVM en TLN publiceren vandaag het rapport ‘Ketenfinanciering in Transport en Logistiek’, dat inzicht geeft in het brede en complexe speelveld van supply chain finance, ofwel ketenfinanciering.

​Ketenfinanciering biedt voor de logistieke keten veel voordelen, maar er is weinig over bekend in de logistieke sector. Daardoor wordt er weinig gebruik van gemaakt.

Positie en rol

Na de optimalisatie van de goederen- en datastromen zijn financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Logistiek dienstverleners zullen er daarom steeds meer mee te maken krijgen.

Verzamelnaam

Ketenfinanciering is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten, met als doel de financiële positie van alle partijen in de keten te verbeteren, kosten te verlagen, financiële risico’s te spreiden en/of waarde te creëren. Bij ketenfinanciering zijn altijd twee (of meer) partijen uit de supply chain betrokken, al dan niet ondersteund door een financiële partij. Het draait bij ketenfinanciering om samenwerking en vertrouwen. Niet alleen tussen financieringsinstellingen en bedrijven, maar vooral tussen bedrijven onderling. Er zijn verschillende vormen van ketenfinanciering, afhankelijk van status van de zending.

Voor het blok gezet

Soms worden logistiek dienstverleners door hun opdrachtgevers min of meer voor het blok gezet. Zij krijgen dan een aanbod om mee te doen in een platform en lange betaaltermijnen te accepteren óf eerder betaald te krijgen, maar tegen een korting. Een financiële constructie als ‘reversed factoring’ wordt op deze manier vaak als negatief ervaren.

Platform aanbieden

Maar als logistiek dienstverlener kun je zelf ook een platform aanbieden aan bijvoorbeeld de charters die de flexibele schil vormen. En dan niet met het doel de andere partij uit te knijpen qua tarief, maar om ze aan je te binden, als onderdeel van een breder samenwerkingspakket. Dat kan bijvoorbeeld door ze van een financiering van hun kasstroom te voorzien op basis van de gunstiger voorwaarden die je zelf als groter bedrijf hebt.

Verdiepen

Omdat transportbedrijven en logistiek dienstverleners bewust en onbewust deel uitmaken van meerdere supply chains, krijgen zij met het fenomeen ketenfinanciering te maken. Data en informatie delen en communiceren zijn essentieel om binnen ketenfinanciering een rol in te kunnen spelen. Traditionele logistieke dienstverleners en traditionele banken hebben veel te verliezen. Ondernemers doen er daarom goed aan om zich in het onderwerp te verdiepen en te bepalen hoe zij er vanuit hun eigen rol in de keten hiermee om willen gaan. Het rapport is hiervoor een hulpmiddel.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur