Hongarije: versoepeling en onduidelijkheid registratie BIREG

De Hongaarse BIREG registratie doet Europees veel stof opwaaien. Niet alleen vanwege de onzinnigheid van de maatregel, maar vooral door de onduidelijkheid en gebrekkige communicatie. De internationale druk op Hongarije heeft in ieder geval tot een lichte versoepeling geleid.

Tot en met 3 februari moesten vanaf 1 januari jl. alle vervoerders hun bedrijf en hun individuele transporten in, naar, door en vanuit Hongarije registreren. Vanaf 4 februari hoeven vervoerders, die onder dekking van een Eurovergunning transporten naar en vanuit Hongarije vervoeren, zich niet meer te registreren. Transporten die zijn gestart in de EU en in transito door Hongarije naar een andere EU lidstaat gaan, behoeven ook geen registratie. Transport in Hongarije (cabotage) moet wél geregistreerd worden.

Onduidelijkheid

Er is onduidelijkheid, zelfs bij onze Hongaarse zusterorganisatie, of transporten door Hongarije naar of vanuit een niet-EU land (waarbij naast de Eurovergunning ook een bilaterale, derdelandenvervoer of CEMT vergunning noodzakelijk is) geregistreerd dienen te worden. Insiders zeggen dat alle extra permits die nodig zijn om het transport uit te voeren naar het land van bestemming reden zijn voor registratie. Uitstaande vraag is dus, vereenvoudigd, of Hongarije het recht heeft zich te bemoeien met transporten die buiten hun landsgrenzen liggen. TLN heeft die vraag al neergelegd bij de Hongaarse overheid, maar we hebben nog geen antwoord gekregen.

Voorbeelden

Een paar voorbeelden om het duidelijk te maken:
Voorbeeld 1: Een vervoerder met Eurovergunning die naar Hongarije rijdt om daar te laden óf te lossen, hoeft zich niet te registreren in het BIREG systeem.
Voorbeeld 2: Een vervoerder met Eurovergunning die via Hongarije naar Roemenië rijdt om daar te laden óf te lossen, hoeft zich niet te registreren in het BIREG systeem.
Voorbeeld 3: Een vervoerder met Eurovergunning die binnenlands vervoer in Hongarije doet (cabotage), moet zich wel registreren.

Onduidelijk is dus deze situatie:
Voorbeeld 4: Een vervoerder met Eurovergunning die in transit door Hongarije rijdt met bestemming een niet EU-land, waarbij een CEMT vergunning, derdelandenvervoer vergunning of een andere bilaterale vergunning verplicht is en deze daarom ook op het voertuig heeft, moet zich wel of toch niet registreren in het BIREG systeem?

Wil je boetes vermijden, dan raadt TLN aan ook deze transporten just-in-case te melden, totdat definitief duidelijk is of registratie verplicht is.

Meer info

De BIREG registratie doe je hier.

Contactgegevens servicedesk BIREG
Telefoonnummer: +36 1 510 05 05 (Engels + Russisch)
Mailadres: info@bireg.info.hu

Er is veel protest vanuit de EU tegen deze onzinnige maatregel. Dat heeft wel tot een versoepeling geleid, maar geen afstel. Of Hongarije daartoe gedwongen gaat worden, is op dit moment helaas nog niet te zeggen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs