Column Elisabeth Post: ‘Bouwen aan de toekomst’

Voor elke uitgave van ‘Nederland Logistiek’, het relatiemagazine van TLN, schrijft Wim Pot een column over actuele ontwikkelingen in de logistiek. Deze keer aandacht voor de noodzakelijke verduurzaming van de sector.

‘Soms wil het toeval dat een initiatief in de logistiek meerdere doelen tegelijkertijd dient. Een mooi voorbeeld daarvan kwam onlangs nog voorbij. Om transporteurs, aannemers, leveranciers, gemeenten en onderwijsinstellingen te laten ervaren wat de effecten zijn van innovaties in de bouwlogistiek organiseerde TNO een ‘serious game’. Meerdere teams speelden in totaal twee simulaties, waarbij de teams in de eerste ronde de rol van uitvoerder van een bouwproject op zich namen. De spelers moesten contracten afsluiten, bouwmaterialen inplannen en reageren op gebeurtenissen. In de tweede ronde kropen de teams in de rol van ketenregisseur, om te ervaren wat de voor- en nadelen zijn van ketensamenwerking en het delen van informatie in de bouwlogistieke keten. De effecten van dit alles werden gemeten op vier aspecten: doorlooptijd, kosten, aantal ritten en werkbelasting.

TLN was nauw betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de game, en heeft deze ook mede gefinancierd. Immers, zo’n serious game is een mooie én effectieve manier om in brede zin verbeterslagen door te voeren, in dit geval in de bouwlogistiek. Het laat ook zien dat alleen wanneer alle ketenpartijen de voordelen van onderlinge samenwerking zien het mogelijk is om flink te besparen op kosten, bouwtijd, hinder en schadelijke uitstoot.

En zoals gezegd, bij dit initiatief kwam ook nog eens veel samen. Het draaide om verduurzaming en innovatie, maar bijvoorbeeld ook om digitalisering en ketenoptimalisatie. Stuk voor stuk belangrijke dossiers. Natuurlijk is deze serious game maar een voorbeeld. Gelukkig kent de logistiek tal van dergelijke initiatieven die op soortgelijke wijze bouwen aan een robuuste toekomst voor de sector. Misschien is dat laatste een ietwat flauwe woordspeling. Niettemin staat de verbetergedachte achter initiatieven als deze serious game als een huis. Of is ook die uitdrukking wat gezocht?’.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs