Invoering BTOM Common User Charge Verenigd Koninkrijk

Vanaf 30 april 2024 opent het Verenigd Koninkrijk (VK) Border Control Posts (BCP) voor de inspectie van binnenkomende dierlijke producten, planten en plantaardige producten vanaf een medium risico uit de EU. Om die posten te bekostigen wordt er een Common User Charge ingevoerd, zoals vastgelegd in het Border Target Operating Model (BTOM). De Common User Charge zal van toepassing zijn op de invoer van dierlijke producten, planten en plantaardige producten die Groot-Brittannië binnenkomen via de haven van Dover of de Eurotunnel en die in aanmerking komen voor controles bij een door de overheid beheerde BCP.

De Common User Charge zal worden toegepast op de genoemde importproducten, ongeacht of de import al dan niet is geselecteerd voor een fysieke controle bij een aangewezen BCP. De Common User Charge wordt belast aan de organisatie die de import in IPAFFS heeft aangemeld. Vanaf 30 april 2024 worden de volgende tarieven in rekening gebracht voor elke goederenlijn in een Common Health Entry Document (CHED).

Producten van dierlijke oorsprong (POAO):

Laag risico

 • Import – £ 10 per goederenlijn
 • Transits – £ 10 per goederenlijn

Medium risico

 • Import – £ 29 per goederenlijn
 • Transits – £ 10 per goederenlijn

Hoog risico

 • Import – £ 29 per goederenlijn
 • Transits – £ 10 per goederenlijn

Planten en plantaardige producten:

Laag risico

 • Import – geen common user charge
 • Transits – geen common user charge

Medium risico

 • Import – £ 29 per goederenlijn
 • Transits – geen common user charge

Hoog risico

 • Import – £ 29 per goederenlijn
 • Transits – geen common user charge

De maximale kosten voor één Common Health Entry Document (CHED) zijn beperkt tot vijf goederenlijnen, zelfs als er meer dan vijf goederenlijnen in de CHED aanwezig zijn. Een goederenlijn is een reeks goederen met dezelfde commodity code. Dit betekent dat CHED’s met een gemiddeld en hoog risico een maximum van £ 145 zullen hebben. POAO CHED’s en POAO-transits met een laag risico worden beperkt tot £ 50.

Om te zorgen dat bedrijven zich kunnen instellen op deze wijzigingen, zullen de eerste digitale facturen 12 weken later achteraf worden uitgegeven voor kosten die zijn gemaakt vanaf 30 april 2024. Daarna zullen digitale facturen maandelijks achteraf worden uitgegeven. Verdere details over het beheer van de heffing, inclusief het proces over hoe en wanneer importeurs worden gefactureerd, en welke ondersteuning er is voor bedrijven om de heffing te betalen, zullen vóór 30 april 2024 in richtlijnen worden uiteengezet.

De Common User Charge komt bovenop de eventuele inspectievergoedingen die door de Havengezondheidsautoriteit en/of de Dieren- en Plantgezondheidsdienst worden doorbelast. Het zal aan commerciële/particuliere havens zijn om hun eigen tariefstructuur en tarieven vast te stellen voor handelaren die van hun diensten gebruik maken.

De impact van de Common User Charge op bedrijven zal maandelijks en driemaandelijks worden geëvalueerd, waarbij de tarieven jaarlijks worden herzien en bijgewerkt. Meer informatie over de Common User Charge lees je op Gov.UK.

Wil je meer weten? Afgelopen 10 april heeft DEFRA een webinar gegeven over deze charge. Die kun je hier terugkijken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.