IRU wil compensatie van EU voor schade boerenprotesten

De Europese Unie moet onderzoeken of transportbedrijven die schade hebben opgelopen door de boerenprotesten in heel Europa gecompenseerd kunnen worden. Dat vindt de IRU, de Europese brancheorganisatie voor wegtransport. Tijdens de boerenprotesten zijn vele logistieke ketens ernstig verstoord doordat er belangrijke routes werden geblokkeerd.

De kosten voor chauffeurs en transportbedrijven zijn enorm en worden steeds hoger door de protesten die nog altijd gaande zijn. Ze hebben compensatie nodig, vindt de IRU. Voor een geblokkeerde vrachtauto lopen de kosten op tot 100 euro per uur, rekent de internationale brancheorganisatie voor. En deze kosten kunnen snel oplopen, vooral voor eigen rijders en kleine en middelgrote transportbedrijven.

Miljoenen euro’s

De bredere economische kosten lopen volgens de IRU al in de miljoenen euro’s. Beschadigde lading wordt bovendien niet gedekt door verzekeraars wanneer er sprake is van rellen, wat voor extra kosten zorgt. ‘Genoeg is genoeg’, zegt IRU-afgevaardigde Raluca Marian. ‘Onschuldige chauffeurs en transportondernemers proberen gewoon hun werk te doen door voedsel en andere benodigdheden naar markten in heel Europa te brengen.’

De IRU wijst erop dat de boerenprotesten telkens op dezelfde manier verlopen. Er worden belangrijke handelsroutes waaronder snelwegen, grensovergangen en havens geblokkeerd, om het transport te verstoren. Daardoor komen chauffeurs vast te zitten op de weg. ‘In feite worden ze voor lange periodes gegijzeld, zonder toegang tot voedsel, water en sanitaire voorzieningen. Terwijl goederen met enorme vertragingen worden geleverd.’

Belangrijke routes openhouden

De IRU heeft de Europese en nationale autoriteiten eerder opgeroepen om meer te doen om belangrijke handels- en mobiliteitsroutes open te houden. TLN vindt net als de IRU dat iedereen het recht heeft om te protesteren. Maar dat dit niet mag gebeuren door wegen en andere logistieke knelpunten te blokkeren. Daarmee hinderen de boeren een sector die zorgt dat allerlei producten op tijd op hun plek van bestemming aankomen, waaronder veel agrarische producten.

Ook keuren beide organisaties af dat de protesten steeds gewelddadiger zijn geworden. Met name in Frankrijk zijn op diverse plekken vrachtwagens geplunderd en ladingen vernietigd en chauffeurs aangevallen. Het stoort de IRU dat de politie op veel plekken toekeek bij de protesten, maar niet ingreep om deze niet verder te laten escaleren. Precies daarom zou compensatie gerechtvaardigd zijn, vindt de brancheorganisatie. ‘Regeringen hebben de plicht om het vrije verkeer van goederen te waarborgen en de veiligheid van chauffeurs en hun lading te garanderen’, zegt Marian. ‘Als overheden hun beschermende rol niet vervullen, moeten ze voor de schade betalen.’ TLN is het met de IRU eens dat alles op alles gezet moet worden om schade door plunderingen en diefstal te verhalen. Het zal echter lastig zijn om andere schade, bijvoorbeeld door omrijden en in de file staan, vergoed te krijgen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.