Kamer wil snelle invoering kilometerheffing

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de kilometerheffing voor vrachtauto’s eerder invoeren dan gepland. TLN is ook vóór snelle invoering van de heffing, omdat de opbrengsten van de heffing gaan naar de verduurzaming van de sector transport.

​​​​Minister Van Nieuwenhuizen van IenW gaf eerder aan dat ze de heffing pas in 2023 wil invoeren. D66, CDA en ChristenUnie dienden een motie in om de heffing eerder in te voeren. De Kamer nam die motie aan op 27 maart.

Snelle maar zorgvuldige invoering

Als die heffing er dan toch komt, dan heeft TLN het liefst snel duidelijkheid. Dus een snelle invoering. TLN is het dus met de indieners van de motie eens dat de kilometerheffing er zo snel mogelijk moet komen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat die invoering zorgvuldig geregeld moet worden; dat wil de minister ook. We zien in België wat de gevolgen zijn als dat niet goed gebeurt.​

Geld naar verduurzaming sector

Met een snelle invoering van de kilometerheffing kan de sector transport en logistiek zo snel mogelijk verder met de grote ambities binnen de sector. De opbrengsten van de heffing gaan namelijk niet zomaar naar de schatkist, maar naar de verduurzaming van het goederenvervoer. Dat heeft de overheid toegezegd. TLN vindt het mooi dat het geld daarvoor ingezet wordt. Transportondernemers willen namelijk graag verduurzamen​ en dankzij de opbrengsten van de kilometerheffing kan dat sneller.

Concurrentievoordeel

De kilometerheffing kan het Nederlandse wegtransport een voordeel opleveren ten opzichte van het buitenland: Nederland kan het eerste Europese land zijn met een volledig duurzame vloot. Naast de overduidelijke voordelen voor het klimaat, versterkt dat onze positie als gateway to Europe: producenten kiezen in deze tijd graag voor de duurzame optie.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs