Leerlingen van ruim 1000 basisscholen kregen les over dode hoek

7e- en 8e-groepers op 1.003 scholen kregen in schooljaar 2018-2019 les over de gevaren van de dode hoek, de zogeheten Veilig-op-Weg-les. Nu de scholen weer begonnen zijn, gaan TLN en de overige ambassadeurs van Veilig op Weg weer langs honderden scholen.

​TLN, TLN-lid SUEZ, Veilig Verkeer Nederland en Verkeersplein Amsterdam bezochten vorig schooljaar de scholen met het lesprogramma Veilig op Weg. Per school gaven ze één, twee of zelfs drie klassen les.

Veilig op Weg maakt kinderen bewust van de gevaarlijke eigenschappen van vrachtauto’s. De dode hoek is een van de belangrijke kenmerken van een vrachtauto waarmee kinderen bekend worden gemaakt. Met Veilig op Weg leren kinderen de twee belangrijkste vuistregels wanneer ze een vrachtauto tegenkomen:

  • ​Blijf rechts en ruim achter de vrachtauto.
  • Houd meer dan drie meter afstand.

Veilig-op-Weg-vrachtauto

TLN-chauffeur Corina Hamer bezocht namens Veilig op Weg het afgelopen schooljaar 126 basisscholen en gaf zo’n 6.000 kinderen les. Door zelf te vertellen en door gebruik te maken van een lesfilm leert zij kinderen wat ze moeten doen als ze in het verkeer een vrachtauto tegenkomen. Dat brengt ze meteen ook in de praktijk met de kinderen: met de voor de school geparkeerde Veilig-op-Weg-vrachtauto kunnen kinderen zien waar in welke hoek de chauffeur ze wel kan zien. En natuurlijk ook in welke hoek niet: de dode hoek.

Nieuw lespakket

In schooljaar 2018-2019 namen TLN, Veilig Verkeer Nederland, SUEZ en Verkeersplein Amsterdam het nieuwe lespakket van Veilig op Weg in gebruik. In dat lesmateriaal spelen de twee jonge verkeersambassadeurs Firy en Milo de hoofdrol – zowel op de vrachtauto als in de lesfilm en op de vernieuwde online kanalen. Zo lezen kinderen en ouders op de sociale media alles over verkeersveiligheid en op YouTube kijken ze naar vlogs van Firy en Milo, als verlengstuk van de klassikale les.​

Ook dit schooljaar gaan TLN, SUEZ, Veilig Verkeer Nederland en Verkeersplein Amsterdam door met het geven van dodehoeklessen aan basisschoolleerlingen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs