Luchtvrachtcommunity Schiphol wil proces landzijdige aan- en afvoer vergaand digitaliseren

Lange wachttijden voor vrachtwagens zijn een probleem op luchtvrachthubs over de hele wereld. Spelers in de luchtvrachtketen op Schiphol zijn het erover eens dat deze congestieproblematiek alleen oplosbaar is door vergaande digitalisering van de landzijdige aan- en afvoerprocessen.

Al jaren zien we op Schiphol geregeld lange wachttijden in de aan- en afvoerketen van luchtvracht. Dit kost ketenpartijen geld, belast het milieu en is demotiverend voor werknemers. Pogingen om wachttijden structureel te verminderen hebben tot nu toe te weinig effect gehad.

Gezamenlijke business rules

Om hier een einde aan te maken gaat de luchtvrachtcommunity het landzijdige aan- en afvoerproces optimaliseren door het opstellen van een eenduidig afsprakenstelsel (business rules) dat digitale planning tussen afhandelaars en luchtvrachttruckers mogelijk maakt.

Concreet houdt dit in dat iedereen die op Schiphol luchtvracht komt brengen of halen eerst digitaal een tijdslot moet aanvragen via een centraal platform. Als dit tijdslot wordt toegekend dan kunnen partijen direct door naar een laaddeur bij een afhandelaar. Voertuigen met vracht die niet zijn aangemeld moeten wachten op een bufferparkeerplaats vanwaar ze worden opgeroepen zodra hun afhandelaar capaciteit beschikbaar heeft.

Deze nieuwe manier van werken vraagt om:

  • Een set van gezamenlijke business rules beheerd door brancheorganisatie Air Cargo Netherlands
  •  Decentrale capaciteitsplanningssystemen bij afhandelaars
  • Een centraal planningsportal, te ontwikkelen door Cargonaut en SmartLOXS
  • Een bufferparkeerplaats met een meld- en oproepsysteem.

Best Effort verklaring Digitaal Plannen

Maandag 18 september 2023 ondertekenden afhandelaars, truckers, expediteurs, luchthaven Schiphol en Air Cargo Netherlands een Best Effort verklaring waarin zij de ambitie uitspreken om gezamenlijk deze stappen te gaan nemen.

Dimitri Brink, vice-voorzitter van de ACN/Fenex Sectorraad Expediteurs: “Binnen het Smart Cargo Mainport program heeft de luchtvrachtindustrie de afgelopen jaren de stappen genomen die noodzakelijk waren om de aan- en afvoerenprocessen ketenbreed te kunnen digitaliseren. Digitaal Plannen is het Gouden Puzzelstukje waarmee de wachttijden op Schiphol nu voor eens en altijd tot het verleden moeten gaan behoren.”

Jeroen Giling, voorzitter van de ACN Sectorraad Afhandelaars: “Vrachtafhandelaars op Schiphol werken naar een uniform systeem van vooraanmelding om zo deurplanning bij afhandelaars Schiphol-breed mogelijk te maken. Het succes valt of staat bij de betrokkenheid van alle ketenpartners. Het tekenen van de Best Effort is daarom een belangrijke stap.”

Joost van Doesburg, Head of Cargo bij Schiphol: “De Schiphol Cargo Community heeft als ambitie om een concurrerende, kwalitatief hoogstaande en duurzame luchtvrachthub te bieden. Met deze combinatie van digitalisering en ketenprocesafspraken besparen we veel onnodige wachttijden en frustratie voor klanten, optimaliseren we het logistieke proces en verduurzamen we het aan- en afvoerproces van vracht op luchthaven Schiphol.”

Maarten van As, Managing Director Air Cargo Netherlands: “Ketenpartijen irriteren zich al jaren aan kostbare en demotiverende wachttijden. We gaan nu een gezamenlijk proces in waar ketenpartijen elkaar echt gaan zien als ketenpartners door het opstellen van business rules die vergaande digitalisering van aan- en afvoerprocessen mogelijk maken.”

Digitaal Plannen wordt in nauw overleg met de toekomstige gebruikers ontwikkeld binnen het Smart Cargo Mainport Program (SCMP). Met betrekking tot moderne en veilige manieren van datadelen vindt ondersteuning en afstemming plaats door het landelijk programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.