Mag de hond mee in de auto?

De TLN Ledendesk ontvangt dagelijks een enorm pakket aan diverse vragen. Over de vrachtwagenheffing, over de Franse dodehoeksticker, over webinars maar ook of bijvoorbeeld de hond mee mag met de chauffeur in de cabine.

Je hond meenemen als je als vrachtwagenchauffeur aan het werk bent. Dat is fijn voor baas en dier. Maar er kleven ook bezwaren aan. Wat zijn de gevolgen als de hond schade veroorzaakt, of een ongeluk? Hoe kan een werkgever het beste reageren als een medewerker met de vraag komt of de hond mee mag? Als werkgever mag je toestaan dat de hond van je chauffeur meegaat op zijn auto. Maar je kunt het ook verbieden. Wat is wijsheid? TLN Ledendesk zette de zaken op een rij toen een van de leden om raad vroeg.

Schade niet vergoed

Arjan Elfering van de TLN Ledendesk: ‘Een belangrijk aspect is de verzekering. In de vrachtwagenverzekering wordt een huisdier niet uitdrukkelijk genoemd. Maar schade aan het interieur door vraat of vervuiling wordt niet vergoed. Het betreft immers een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer.’

Nadenken over hygiëne

Je moet in ieder geval rekening houden met wetgeving, aldus Elfering. ‘Een huisdier dien je goed te zekeren tijdens de rit, bijvoorbeeld met een tuigje of in een bench. Als hier niet aan is voldaan, kan bij een ongeval een vervolging van de chauffeur plaatsvinden. Verder is het raadzaam goed na te denken over de hygiëne. Deelt de betreffende chauffeur zijn auto met een ander? Wordt de cabine goed schoongehouden?’

Overeenkomst afsluiten

De ondernemer krijgt het advies om een goede overeenkomst af te sluiten met de werknemer. Of de betreffende richtlijnen op te nemen in het bedrijfsreglement. ‘Het kan een geste zijn om bijvoorbeeld een goed tuigje beschikbaar te stellen’, stelt Elfering. ‘Maar dan wel met de nadrukkelijke en liefst ook schriftelijk vastgelegde afspraak dat de chauffeur zich aan de afspraken houdt. Leg vast dat de hond inderdaad mee mag in de cabine. Maar ook dat de hond wordt uitgelaten in de rustpauzes van de chauffeur en in de cabine blijft tijdens het laden en lossen. En natuurlijk dat de hond niet z’n behoefte doet op het terrein van de opdrachtgever of klant.’ Elfering vat samen: ‘Met de juiste afspraken zal de chauffeur fijn met de hond op pad kunnen. Vergeet niet: een tevreden werknemer is vaak ook een goede werknemer!’

Ben je lid van TLN en heb je een transportgerelateerde vraag? Neem dan contact op met de TLN Ledendesk via 088 4567567 of info@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs