Marktomstandigheden drijven forse kostenstijging voor het wegvervoer verder op!

De verwachte kostenontwikkeling voor 2022 in het goederenvervoer over de weg ligt tussen de +3,5% en +5,7%. Dit is een kostenontwikkeling exclusief brandstofkostenontwikkeling en exclusief specifieke marktomstandigheden. De markt is volop in beweging met andere kostenverhogingen die nog niet of slechts ten dele te vatten zijn in de traditionele manier van rapporteren. Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022” van onderzoeksbureau Panteia.

TLN heeft een ledenbericht opgesteld met toelichting op het rapport. Ook is in dit bericht het rapport exclusief voor TLN-leden te downloaden. Klik hier om naar het ledenbericht te gaan.

TLN moet zich van de ACM onthouden van elke handeling die kan leiden tot prijscoördinatie. Daarom adviseert TLN de gepresenteerde gegevens in de eigen individuele kostenberekening te verwerken. Immers, iedere kostenberekening kent zijn eigen samenstelling, waardoor ook de uitkomsten in de concrete gevallen van elkaar zullen afwijken.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur