Meeloopdagen: een aanrader voor politicus en ondernemer

Om ondernemers en overheden elkaar beter te leren kennen, organiseert TLN zogeheten meeloopdagen. Deelnemende ondernemers reageren enthousiast en raden collega’s aan hun voorbeeld te volgen. ‘Dit soort contactmomenten levert louter positieve reacties op.’

Jonge ambtenaren van het Cluster Wegvervoer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwamen onlangs op bezoek bij Cees de Waard, directeur van De Waard Transport uit Noord Scharwoude. Beide partijen verrasten elkaar. ‘Het was nieuw voor mijn gasten dat wij met veel oog voor onze omgeving ondernemen. En dat we al zo ver gedigitaliseerd zijn’, vertelt De Waard. Hij was zelf onder de indruk van het enthousiasme en kennisniveau van de ambtenaren. ‘Ze waren uitstekend op de hoogte en konden goed meepraten over veel onderwerpen die ik aankaartte. Bijvoorbeeld over de Brusselse wetgeving, de laatste versie van het Mobility Package 2022, die er voor onze sector per 1 februari is ingegaan (red.).’

Met overheden in gesprek

De Waard illustreert met een concreet voorbeeld hoe essentieel het is om kennis te delen en elkaar feedback te geven. ‘Bij de ring Alkmaar zie je dat verschillende overheden als wegbeheerder betrokken zijn, terwijl ze weinig met elkaar communiceren. Daardoor worden soms meerdere knelpunten tegelijk aangepakt. Voor de verkeersdoorstroming is dat niet handig.’ Met overleg tussen verschillende overheden in Noord-Holland valt veel te winnen, vertelt hij.

De Waard kreeg de kans om ook bredere maatschappelijk onderwerpen dan transport te bespreken. Hij raadt het iedere ondernemer aan om samen met TLN een meeloopdag te organiseren. ‘Het is een gelegenheid om met overheden in gesprek te gaan, je praktijkervaring, kennis, problemen, oplossingen en visie te delen. Naast de belangenbehartiging door TLN is het een heel effectieve vorm van contact.’

Belang van dialoog

Ron van Kerkhoff, eigenaar van Martin Slangen Meubellogistiek uit Simpelveld, zette al in 2019 zijn deuren open voor CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch. Dat was een heel prettige, informele ontmoeting met een geïnteresseerd politicus. Een uitgelezen kans om enkele knelpunten voor Limburgse ondernemers te bespreken. Infrastructuur stond daarbij met stip bovenaan. ‘Met de A2 als enige snelweg noordwaarts, is Limburg kwetsbaar. De weg wordt weliswaar verbreed, maar als er niets aan de A76 gebeurt, dan rijd je alsnog in de fuik.’

Aandacht voor wat ‘Den Haag’ als de periferie van Nederland ziet, is überhaupt cruciaal. Zeker voor de vele internationaal opererende bedrijven zoals dat van Van Kerkhoff. Zelf zit hij in verschillende deelmarktbesturen en onderkent het belang van dialoog met stakeholders. ‘Een meeloopdag is een goed instrument om het gesprek aan te gaan. Belangrijk is wel dat je dat oplossingsgericht doet. Met klagen komen we niet vooruit.’

Korte lijntjes helpen

Wessel Deelstra houdt zich als adviseur public affairs bij TLN bezig met regionale belangenbehartiging. Ook hij is enthousiast over de effectiviteit van meeloopdagen. Ze geven politici en bestuurders essentiële informatie, vertelt hij. ‘Een goed voorbeeld is de LZV, de Ecocombi. De overheid was huiverig of dergelijke lange vrachtwagens wel veilig waren. Totdat enkele politici en ambtenaren werden uitgenodigd om eens mee te rijden. Ze waren meteen om.’

Deelstra merkt ook wat het voor deelnemende ondernemers betekent. ‘Ik zie de trots waarmee zij hun bedrijf presenteren en hun meedenkend vermogen. Bedrijven en genodigden vergroten er ook hun zichtbaarheid mee. Zo plaatste een ondernemer berichten over de meeloopdag op sociale media. Dat lokte de reactie uit dat het mooi is dat politici langsgaan bij mkb-bedrijven. Tegelijkertijd is het voor overheden een kans om de praktische uitwerking van bepaalde besluiten te ervaren en te horen. Korte lijntjes zijn voor beide partijen dus erg belangrijk!’

Ook interesse om de gastheer te zijn tijdens een meeloopdag? TLN zoekt leden om gezamenlijk invulling te geven aan de meeloopdagen. Neem contact op met Wessel Deelstra via wdeelstra@tln.nl.

Dit artikel is verschenen in de eerste editie van HUB, hét ledenblad van TLN.
T
ekst: Baart Koster

Een heel effectieve vorm van contact
Cees de Waard

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.