Meer geld voor aanpak stikstof

De overheid maakt meer geld vrij voor de aanpak van stikstof. Daarmee kunnen vervoerders snel en volledig aan de slag. TLN blijft alert op de uitwerking van plannen.

Nieuwsfeit

De overheid gaat vanaf 2021 ieder jaar, in ieder geval tot 2030, meer geld vrijmaken voor de aanpak van het stikstofprobleem. Het gaat om 5 miljard euro in 10 jaar tijd, met name bedoeld voor versterking van de natuur en maatregelen om de stikstofemissies in de landbouw te beperken.

Gevolgen voor transportondernemer

Met genoemde investeringen wordt de aanleg van wegen en bouw van woningen vlot getrokken, zo verwacht het Kabinet. Voor TLN ligt daar de kern; door het stikstofprobleem met meer urgentie aan te pakken, zoals nu gebeurt, kunnen vervoerders in de bouw en aanverwante deelmarkten hopelijk weer snel ten volle aan de slag gaan én blijven.

Inzet TLN

TLN is dan ook te spreken over de door het Kabinet gemaakte keuzes aangaande het stikstofdossier. Echter, de aangekondigde stikstofmaatregelen moeten wel robuust en toereikend blijken te zijn om daadwerkelijk de vereiste ruimte te scheppen voor de aanleg van wegen en de bouw van woningen. Dat belang zal TLN voorop blijven stellen en de uitwerking van de plannen zal dan ook nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs