Meld je bij economische schade door hinder Haringvlietbrug

TLN roept leden op zich te melden als zij veel omzetverlies verwachten te lijden en/of extra kosten maken door de verkeershinder op de Haringvlietbrug. Zij komen wellicht in aanmerking voor een schadevergoeding.

Onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot de (gedeeltelijke) afsluiting van wegen, bruggen of andere civiele kunstwerken, zoals nu het geval bij de Haringvlietbrug. Die afsluitingen hebben vaak grote gevolgen voor het wegverkeer en kunnen leiden tot omzetverlies of hogere kosten voor transportondernemers. Hoewel die schade voor een (groot) deel valt onder ondernemersrisico, hebben ondernemers in uitzonderlijke situaties recht op een schadevergoeding, ofwel: nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie
Om eventueel voor compensatie in aanmerking te komen, geldt als startpunt dat een bedrijf 2% omzetverlies óf 2% meer kosten heeft ten opzichte van het vorige jaar. Bovendien moet worden aangetoond dat het geleden omzetverlies of de extra gemaakte kosten daadwerkelijk het gevolg zijn van de afsluiting of verkeershinder. Of deze 2%-regel ook hier onverkort geldt, valt nog niet te zeggen.

Neem contact op
Vanwege de langdurige verkeershinder bij de Haringvlietbrug, lopen verschillende bedrijven extra kosten op, of omzet mis. Daarom roept TLN die leden op om zich te melden via info@tln.nl, onder vermelding van ‘Haringvlietbrug’.

Hulp
Hoewel er geen garantie is dat jouw bedrijf voor nadeelcompensatie in aanmerking komt, kan TLN adviseren en helpen met vervolgstappen of concrete tips geven over hoe je de schade kan vastleggen.