Minder aanrijdingen op bouwplaatsen

Manoeuvrerende voertuigen en mensen op de bouwplaats: een risicovolle combinatie. Helaas gaat dat soms ook mis. Met nieuw beleid rond aanrijdbeveiliging wil de bouwsector het aantal ongevallen drastisch verminderen.

In de afgelopen jaren vonden er op bouwplaatsen een aantal ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren. De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vinden dat er meer moet worden gedaan om het aantal aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines te voorkomen.

Te makkelijk
Het nieuwe beleid vervangt het eerdere beleid van de GCVB dat was gebaseerd op de gedachte: als we aanrijdingen willen voorkomen, moeten de voertuigen en machines zich aanpassen. Daarop kwam veel kritiek, onder andere van TLN. TLN vond dat hiermee te makkelijk werd voorbijgegaan aan maatregelen die de aannemer zelf zou kunnen nemen, zoals een betere inrichting van de bouwplaats en scheiding van personen en voertuigen. Daarnaast bestond de vrees dat met technische middelen aan voertuigen, zoals radar of camera, aannemers wat meer achterover zouden kunnen leunen onder het mom van: ‘Ik hoef niets te doen, want de chauffeur of machinist ziet nu toch alles.’

Scheiden personen en voertuigen
Het nieuwe beleid gaat uit van de arbeidshygiënische strategie. Dat houdt in dat er eerst gekeken moet worden of maatregelen aan de bron effectief zijn, dus zorg ervoor dat personen en voertuigen niet in de nabijheid van elkaar zijn. Als dat niet lukt, kijk dan of je fysieke barrières kunt maken, bijvoorbeeld met vrij liggende rijroutes waardoor je afstand creëert voertuigen en personen. Als dat ook niet lukt, neem dan organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld met een begeleider. Zo zak je steeds verder in je maatregelen naar beneden toe (zie schema hieronder).

Stappenplan
Het is dus het ‘stappenplan’ uit de arbo-regelgeving, maar dan toegepast op het risico van aanrijding op de bouwplaats. Het nieuwe beleid geldt voor álle voertuigen en machines op en rond de bouwplaats. Per 1 januari 2021 hanteren de ondertekenaars van de GCVB en hun onderaannemers/leveranciers dit nieuwe beleid. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven.

Overleggen
TLN adviseert haar leden vroegtijdig in overleg te treden met opdrachtgevers om op bouwplaatsen niet voor verrassingen te komen staan. TLN wil ook graag geïnformeerd worden, als aannemers het stappenplan niet conform de arbeidshygiënische strategie volgen. Die ervaringen bespreekt TLN dan met de GCVB.

Het onderstaande stappenplan kun je ook hier bekijken. Meer informatie over reductie aanrijdgevaar vind je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord