Minister benadrukt: opbrengsten vrachtwagenheffing gaan terug naar de sector

De opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluisd naar de sector in de vorm van een verlaging van de motorrijtuigenbelasting en gelden voor innovatie en duurzaamheid.

Dat benadrukte minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat dinsdagavond nogmaals in overleg met de Kamer.

Vrachtwagenhe​ffing

Op aandringen van Kamerlid Matthijs Sienot (D66) besprak de Kamer dinsdagavond de voortgang van de vrachtwagenheffing. Matthijs Sienot (D66) wil dat de vrachtwagenheffing zo snel mogelijk wordt ingevoerd. TLN is ook vóór snelle invoering van de heffing, omdat de opbrengsten van de heffing gaan naar verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s en innovatie en de verduurzaming van de transportsector. Dit is ook afgesproken in het regeerakkoord. Daarnaast vindt TLN dat haar leden een gelijk speelveld in Europa verdienen. Inmiddels krijgen Nederlandse transporteurs in heel veel landen (een vorm van) kilometerheffing opgelegd, terwijl buitenlandse vervoerders nog altijd ‘gratis’ door Nederland rijden. Met deze vrachtwagenheffing komt er eindelijk een gelijk speelveld. Ook met het oog op een eerlijker speelveld wil TLN dat de minister haast maakt met de invoering van de vrachtwagenheffing.

Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) vroeg aan de minister of wegbeheerders ook aanspraak kunnen maken op een deel van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing. De minister benadrukte dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de opbrengsten terugvloeien naar de sector. TLN steunt deze bevestiging van de afspraken uit het regeerakkoord door de minister en ziet uit naar het beleidskader dat zij voor het einde van het jaar naar de Kamer stuurt.

Veilig op We​​g

Tijdens het debat maakte Maurits Von Martels (CDA) zich zorgen over dode hoek-ongevallen. TLN deelt deze zorgen. Daarom ontwikkelde TLN samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) het lesprogramma ‘Veilig​ op Weg’. Dit programma is speciaal bedoeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8 van de basisschool om hen veilig te leren omgaan met grote voertuigen in het verkeer. De dode hoek is een van de belangrijke kenmerken van een vrachtwagen waarmee kinderen bekend worden gemaakt. De minister zei dat heel veel transportbedrijven daar goed werk mee doen en zorgen voor een betere bewustwording onder kinderen.

Rij ​MONO

Ook was er uitgebreid aandacht in de Kamer voor de gelanceerde bewustwordingscampagne om appen achter het stuur te ontmoedigen: Rij MONO. De nieuwe campagne MONO sluit naadloos aan bij de oproep die TLN onlangs deed – en in de media veel aandacht kreeg – om te stoppen met appen achter het stuur en zelfs technisch onmogelijk te maken. ​”​Veiligheid staat ons hoog in het vaandel. Niet appen achter het stuur hoort daarbij’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk.​

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid