Minister: ‘Geen rijverbod bij code rood, wel betere communicatie’

Er komt geen algeheel rijverbod voor vrachtauto’s bij code rood voor extreem weer. Wel komt er meer aandacht voor de communicatie richting buitenlandse chauffeurs bij extreme waarschuwingen.

Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer, na overleg met TLN en evofenendex.

Buitenproportioneel

Aanleiding voor het overleg en de was de zware storm van 18 januari 2018, waarbij 66 vrachtauto’s omwaaiden. TLN is het met de minister eens dat een algeheel rijverbod voor vrachtauto’s bij een weeralarm buitenproportioneel is. ‘Met een algeheel rijverbod voor vrachtauto’s bij code rood leggen we heel Nederland plat, dat is niet de oplossing’, zei TLN-voorzitter Arthur van Dijk vanmorgen op Radio 1. ‘Beter is dat we de chauffeur de ruimte geven te bepalen of het veilig is de weg op de gaan. Die kan dat het beste inschatten. De chauffeur is de kapitein op het schip.’

Ketenaanpak noodzakelijk

Als de werkgever hem dan toch dwingt de weg op te gaan, keurt TLN dat sterk af. Belangrijk in dit verband is dat transportopdrachten vaak clausules kennen waarin de opdrachtgever transportbedrijven boetes kan opleggen, mochten die de lading later leveren. Ook in het geval van storm, sneeuw of ijzel. Daarom is een ketenaanpak rond extreem weer noodzakelijk.

Preventie

Naast betere communicatie richting chauffeurs bij een weeralarm, besteden brancheverenigingen TLN en evofenedex aandacht aan preventie van ongelukken met vrachtauto’s bij extreme weersomstandigheden, door voorlichting te geven aan hun leden. Die initiatieven bestaan nu ook al en richten zich vooral op transportbedrijven. Nu is het inzicht dat de veiligheid in zulke weersomstandigheden een verantwoordelijkheid is van de hele logistieke keten: van verlader tot vervoerder, chauffeur en verzekeraar.

Safety Deal

In 2017 ontwikkelde een aantal ketenpartners een nieuw instrument: de Safety Deal ‘Vertrouwen op veiligheid’. Daarbij is het handelen bij een weeralarm binnen de gehele wegvervoerketen expliciet meegenomen. TLN zal de Safety Deal of vergelijkbare initiatieven bij zijn achterban stimuleren door ondernemers hierover te informeren via zijn eigen communicatiekanalen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs