Mobiliteitspakket stemt TLN niet tevreden

TLN vindt de voorstellen in het Mobiliteitspakket niet effectief genoeg; deze zullen slecht uitpakken voor de Nederlandse transportsector. TLN roept de Nederlandse politiek dan ook op hieraan iets te doen.

​De Europese Commissie (EC) doet in het Mobiliteitspakket voorstellen met betrekking tot de detacheringsrichtlijn en cabotage. Dit is een dappere poging om de misstanden in de transportmarkt aan te pakken, stelt TLN, maar onvoldoende om de problemen echt op te lossen. Sterker, de huidige plannen pakken juist slecht uit voor de Nederlandse transportsector.

Van essentieel belang

TLN zet net als de EC in op gezonde concurrentieverhoudingen en eerlijke en gelijke spelregels voor iedereen, in combinatie met een doelmatige handhaving. TLN wil binnen de EU een vrij verkeer van goederen, op gelijke voorwaarden. Zeker gezien onze logistieke toppositie, met onze mainports en het belang daarvan voor onze economie, is dit van essentieel belang voor de sector.

Werk overnemen

Door te ‘sleutelen’ aan de cabotage en detacheringsrichtlijn, op de manier zoals de EC nu in het Mobiliteitspakket voorstelt, vreest TLN dat de nationale markt straks nog meer overspoeld wordt door Oost-Europeanen, die het werk van relatief duurdere Nederlanders over gaan nemen.

Werk aan de winkel

TLN vindt daarmee dat er met betrekking tot het Mobiliteitspakket nog veel werk aan de winkel is en dat ‘Brussel’ de huidige voorstellen op met name sociaal vlak dient aan te passen. TLN roept de Nederlandse politiek dan ook op om in Brussel te pleiten voor oplossingen die voor Nederland beter uitpakken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs