Mobility Package weggestemd: TLN deels tevreden, deels ontevreden

Europarlementariërs stemden vandaag tegen voorstellen uit het Mobility Package. Meer oneerlijke concurrentie door cabotage is dus voorlopig van de baan. Maar het uitblijven van nieuwe regels voor detachering laat oneerlijke concurrentie juist voortduren.

​​Het Europees Parlement stemde vandaag tegen alle voorliggende voorstellen uit het zogeheten Mobility Package, een pakket aan Europese maatregelen voor de transportsector. Nieuwe Europese wetgeving laat hiermee nog minstens een tot twee jaar op zich wachten. TLN is hier deels tevreden over, deels ontevreden.

Geen verruiming cabotage

De stemming van het Europees Parlement betekent onder andere dat er geen verdere verruiming van cabotage komt (binnenlands vervoer door een buitenlands bedrijf). Dat vindt TLN positief. Het voorkomt dat bedrijven uit bijvoorbeeld Oost-Europa bijna onbeperkt vervoer binnen Nederland zouden mogen doen, tegen lagere kosten.

Voortdurende onduidelijkheid

Aan de andere kant bevatten de weggestemde voorstellen van vandaag ook zeer nuttige maatregelen, die nu dus voorlopig ook niet doorgaan. Daarmee duurt op sommige punten de onduidelijkheid voort. Vooral op het punt van detachering in het geval van cabotage ​en dus oneerlijke concurrentie op loon, vindt TLN dit betreurenswaardig. Ook het voorstel om het totale verbod op slapen in de cabine op te heffen, waar onder meer CDA-Europarlementariër Wim van de Camp​ zich sterk voor heeft gemaakt, heeft het niet gered. Dat betekent meer inflexibiliteit in transport.

Geen duidelijkheid detachering

Met het Mobility Package zou er duidelijkheid moeten komen over detachering, waarbij werknem​ers uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Hoewel TLN voorzag dat het voorstel dat er lag veel extra administratie met zich mee zou brengen, is TLN voor nieuwe detacherings​regels en dat die vanaf dag één van toepassing zijn op cabotage. Met de huidige regels op dit gebied is moeilijk te controleren of transportbedrijven zich eraan houden, omdat het werk in transport zo’n ander karakter heeft dan bijvoorbeeld de bouw: in plaats van in één land, vindt transportwerk vaak in meerdere landen plaats. Met het Mobility Package was het mogelijk geweest nieuwe, speciaal op maat gemaakte regels op te stellen voor de transportsector en dat gebeurt nu dus voorlopig niet.​​

Slapen in cabine blijft verboden

Ook het opheffen van het totale verbod op slapen in de cabine tijdens de lange rust is met het besluit van het parlement voorlopig van de baan en dat is zeer teleurstellend, vindt TLN. Nu geldt er in Europa een verbod op slapen in de cabine tijdens de verplichte lange rust van 45 uur voor chauffeurs. Dit is niet goed werkbaar in de sector transport, vanwege de flexibiliteit die het werk vergt. Tegen het af en toe genieten van de lange rust in de cabine bestaat wat TLN betreft geen bezwaar wanneer dat gebeurt op een beveiligde parkeerplaats met adequate voorzieningen. De commissie van het parlement die zich met transport bezighoudt, Wim van de Camp voorop, vindt dan ook dat Europa van dit verbod af moet. Het parlement in zijn geheel oordeelde dus anders.

Voorlopig geen slimme tach​ograaf in bestaande voertuigen

TLN vindt het ten slotte jammer dat nu ook de introductie van de nieuwe digitale tachograaf langer op zich laat wachten. In nieuwe modellen wordt hij dan wel verplicht vanaf 2019, maar in bestaande vrachtauto’s hoeft de tachograaf voorlopig​ niet vervangen te worden met de nieuwere versie. Met die nieuwere tachograaf is het makkelijker te controleren of transporteurs zich aan de rij- en rusttijdenwetgeving en cabotagewetgeving houden. Met het wegstemmen van de voorstellen lijkt een betere controle er dus voorlopig ook niet in te zitten.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs