Mogelijke verdubbeling van Duitse Maut in 2024

De Duitse regeringscoalitie presenteerde vandaag haar langverwachte moderniseringspakket voor klimaatbescherming. Talloze maatregelen moeten gaan leiden tot een klimaatvriendelijk Duitsland, waar alle sectoren hun steentje aan bij dienen te dragen. Eén ding is zeker, de Duitse Maut gaat in 2024 fors omhoog. De Duitse BGL spreekt zelfs over een verdubbeling.

Voor het goederenvervoer over de weg en het spoor zet de bondsrepubliek vooral in op verbetering en uitbreiding van spoorinfrastructuur en het veel sneller doorvoeren van besluitvormingsprocessen, die bijdragen aan klimaatneutraal goederenvervoer. Voor de transport- en logistieksector betekenen de maatregelen o.a. het volgende:

  • Op 1 januari 2024 komt er een CO₂-differentiatie in de bestaande toltarieven en daarbovenop komt er een CO₂-toeslag van 200 euro per ton CO₂.
  • Emissievrije vrachtwagens worden tot eind 2025 vrijgesteld van de infrastructuurheffing, na deze datum betalen ze 25 procent van het reguliere tarief.
  • Per 1 januari 2024 geldt de Maut ook voor bedrijfswagens vanaf 3.5 t. Bedrijfswagens ingezet voor ambachtelijke doeleinden zijn uitgezonderd.
  • Er komt een basisinfrastructuur netwerk voor batterij-elektrische en waterstofvrachtwagens. Tegen 2025 zal een eerste netwerk van laadinfrastructuur en waterstoftankinfrastructuur voor zware vrachtwagens klaar zijn.
  • Het goederenvervoer per spoor moet tegen 2030 een marktaandeel van 25 procent bereiken. Om dat te behalen wordt zwaar ingezet op versterking, modernisering en digitalisering van het spoor. De Deutsche Bahn heeft ongeveer 45 miljard euro nodig om haar investeringsbehoeften tot 2027 te dekken. Naast spoorsubsidies wordt een groot deel hiervan opgehoest door de inkomsten uit de CO₂ toeslag op de Maut.
  • De capaciteit voor gecombineerd vervoer zal worden gemoderniseerd en uitgebreid.
  • De bestaande subsidieregelingen voor aanschaf voertuigen met alternatieve, klimaatvriendelijke aandrijfsystemen en de bijbehorende tank- en oplaadinfrastructuur wordt verlengd tot 2028.
  • Stimuleren inzet en productie van zogenaamd e-(lektro)brandstoffen om klimaat neutraliteit in vervoer te bereiken. Daartoe worden wettelijke en administratieve voorschriften, die momenteel een uitbreiding van het gebruik in de weg staan, geschrapt.
  • De aankoop van CO₂- reducerende extra uitrusting voor nieuwe aanhangwagens en opleggers zal worden gesubsidieerd.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.