Nieuw kabinet moet doorpakken op verkeersveiligheid

De Verkeersveiligheidscoalitie, waar ook TLN deel van uitmaakt, maakt zich ernstige zorgen over het stijgende aantal verkeersslachtoffers. Ondanks alle inspanningen van de politiek lukt het niet om een structurele daling van het aantal verkeersslachtoffers te bereiken. Daarom roept de coalitie het nieuwe kabinet op om een duidelijke ambitie te formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen.

Het aantal verkeersdoden stijgt en ligt met 661 mensen in 2019 beduidend hóger dan vier jaar geleden. Het aantal mensen dat ernstig gewond raakt in het verkeer is inmiddels zelfs gestegen tot méér dan 21.000, ieder jaar weer. Velen houden daar de rest van hun leven grote beperkingen en pijn aan over. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen 17 miljard euro per jaar. De druk op de acute en langdurige zorg is groot. En intussen groeien de bevolking en de mobiliteit door.

Verkeersveiligheidmanifest

In het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’, wat de Verkeersveiligheidscoalitie vandaag aanbiedt aan de politiek, staan de 5 oplossingsrichtingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Binnen die oplossingsrichtingen zou in de komende Kabinetsperiode vooral de focus moeten liggen op het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het tegengaan van afleiding in het verkeer en het scheiden van kwetsbare weggebruikers en vrachtverkeer.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs