Nieuwe regeling voor onwerkbaar weer van kracht

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle werkgevers een uniforme wachttijd. Lopende cao-afspraken waarin een ander aantal wachtdagen is afgesproken, zijn vanaf 1 januari 2020 op dat punt niet meer geldig.

In de nieuwe regeling gelden twee wachtdagen bij vorst, ijzel of sneeuwval. In het geval van overvloedige regenval gelden negentien wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens deze wachtdagen dient de werkgever het loon door te betalen aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken, kan hij aanspraak maken op WW voor zijn werknemers bij onwerkbaar weer.

WW-uitkering
Na de wachtdagen geldt een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, waardoor met inachtneming van de betreffende cao een beroep op een WW-uitkering kan worden gedaan wegens onwerkbaar weer door buitengewone natuurlijke omstandigheden.

Werkgevers moeten vanaf 1 januari 2020 iedere dag waarop ten gevolge van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet gewerkt is, melden bij het UWV. Het UWV heeft een formulier beschikbaar gesteld waarmee werkgevers deze melding kunnen maken. Deze melding moet in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden waarvoor twee wachtdagen gelden voor 10:00 uur in de ochtend ontvangen zijn door het UWV.

Het UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen en zal steekproefsgewijs controleren of er daadwerkelijk niet wordt gewerkt. Het UWV zal op korte termijn de verdere procedure rondom de melding van onwerkbaar weer en het aanvragen van WW-uitkeringen bekend maken.

Bekijk hier de Staatscourant waarin deze regeling wordt toegelicht.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord