Nieuwe regels detachering vanaf 2 februari

Vanaf 2 februari 2022 gelden nieuwe regels voor de detachering van chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer over de weg.

De nieuwe detacheringrichtlijn is onderdeel van het Mobility Package. Hoewel nog een aantal dingen onduidelijk zijn over de exacte toepassing van de nieuwe regels, staat in de Q&A hieronder in het kort wat we nu weten.

Vraag: Wanneer is er sprake van detachering?
Antwoord: Er is sprake van detachering als voor het werk dat wordt verricht een nauwe band bestaat tussen de verrichte arbeid en de lidstaat van ontvangst. Dit is volgens de richtlijn in ieder geval zo bij cabotage en bij derdelandenvervoer.

Er is geen sprake van detachering bij transitovervoer of bij bilaterale ritten. Tijdens bilaterale ritten mogen ook onder voorwaarden extra activiteiten uitgevoerd worden zonder dat dit ertoe leidt dat er sprake is van detachering. Deze extra activiteiten kunnen laad- en/of losactiviteiten zijn. Er zijn twee varianten toegestaan, namelijk 1 laad- en/ of losactiviteit op de heenweg en 1 op de terugweg, of 0 laad- en/of losactiviteiten op de heenweg en 2 op de terugweg, waarbij deze activiteiten natuurlijk niet in hetzelfde land mogen plaatsvinden.

De regels uit de richtlijn zijn niet volledig waterdicht, er blijven grijze gebieden. Daarom zijn er vragen aan de Europese Commissie gesteld over de toepassing van de richtlijn in de praktijk. Deze informatie is hier te vinden.

Vraag: Welke administratieve verplichtingen zijn er rondom detachering?
Antwoord: Een zuivere detachering moet worden aangemeld in IMI*. Er is sprake van zuivere detachering als een bedrijf op basis van een (vervoers)overeenkomst een dienst of rit uitvoert voor een opdrachtgever in het buitenland en daarvoor een werknemer inzet die in dienst is bij het eigen bedrijf.

  • Voorbeeld: een transportbedrijf gevestigd in Duitsland sluit een vervoersovereenkomst met een opdrachtgever in Spanje. De overeenkomst is voor een cabotagerit in Spanje. De chauffeur in dienst van het Duitse bedrijf voert deze rit uit. Er is in dit geval sprake van zuivere detachering.

*IMI is het uitwisselingssysteem voor gegevens tussen de EU-lidstaten. Via dit systeem kunnen werkgevers detacheringsverklaringen indienen. Onderweg moet de gedetacheerde chauffeur deze verklaring kunnen overleggen, digitaal of op papier. Daarnaast moet de chauffeur inzage geven in de tachograafgegevens en de (digitale) vrachtbrieven. Daarnaast kunnen handhavende instanties indien gewenst via IMI aanvullende gegevens opvragen over de detachering. Het gaat dan om de vrachtbrief, tachograafgegevens, de arbeidsovereenkomst, gegevens over arbeidsvoorwaarden, gewerkte uren en een bewijs van betaling van het loon.

Intraconcern detachering of uitzending zijn geen “zuivere detachering” en kunnen niet in IMI gemeld worden. Deze vormen van detachering vallen namelijk buiten de scope van richtlijn 1057/2020. Lidstaten kunnen er wel voor kiezen om deze vormen van detachering in hun eigen landelijke systeem (bijv. meldloket, Sipsi) te laten registreren. Welke lidstaten hiervoor kiezen is nog niet bekend. Wij adviseren op dit moment om dergelijke detacheringen wel in de nationale systemen te registreren.

Vraag: moeten chauffeurs die zijn aangemeld in het IMI systeem ook nog worden aangemeld in het Franse SIPSI, Duitse Milog en andere nationale systemen in de EU?
Antwoord: nee, deze chauffeurs hoeven met ingang van 2 februari niet meer worden ingevoerd in andere systemen. De IMI registratie volstaat.

Vraag: Hoe kun je een detachering aanmelden in IMI?
Antwoord: op dit moment is de IMI-portal nog niet beschikbaar voor bedrijven en kan je nog geen account bij IMI aanmaken. Zodra deze beschikbaar is, volgt hierover meer informatie. TLN raadt wel aan om alvast een EU-inlog aan te vragen. Die is namelijk nodig om straks een account bij IMI aan te kunnen aanmaken, Deze EU-inlog is aan te vragen via deze website.

Let op: het aanvragen van een EU-inlog kan wat tijd in beslag nemen. We raden je aan om, zeker met de te verwachten belasting van de systemen, hier wel een paar dagen voor uit te trekken. Doe dit dus tijdig! De EU-inlog kan gelijktijdig worden aangevraagd voor alle personen die uiteindelijk in IMI als gebruiker geregistreerd zullen worden.

Vraag: Wat kan er allemaal met IMI?
Antwoord: via IMI kan o.a. het volgende geregeld worden:

  • Ondernemers kunnen detacheringsverklaringen indienen per chauffeur
  • Overheden kunnen via een eigen module aanvullende gegevens van autoriteiten opvragen van lidstaten waar je chauffeur gedetacheerd is geweest.
  • Ondernemers kunnen detacheringsverklaringen e-mailen aan chauffeurs

Vraag: Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op de gedetacheerde chauffeur?
Antwoord: De chauffeur heeft recht op de arbeidsvoorwaarden uit het land waarnaar hij gedetacheerd is, voor zover deze beter zijn dan de arbeidsvoorwaarden waar hij vanuit zijn normale werkland recht op heeft. Onder arbeidsvoorwaarden wordt verstaan:

  1. a) maximale werk- en minimale rustperioden;
  2. b) minimumaantal betaalde vakantiedagen;
  3. c) minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk;
  4. d) gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
  5. e) beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
  6. f) gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

Voor onderdelen a, b en c geldt dat uitgangspunt hiervoor de algemeen verbindend verklaarde CAO is. Is deze er niet, dan gelden de wettelijke minimumbepalingen.

Vraag: kan ik ook een derde partij de registraties laten doen?
Antwoord: ja dat kan. Transport in Nood kan bijvoorbeeld speciaal voor TLN leden, met een korting van 25% op het normale tarief, een compleet ‘ontzorgingspakket’ aanbieden, van aanleveren alle vereiste gegevens in het IMI systeem, inclusief doorvoeren wijzigingen tot en met voeren van urenregistraties voor de juiste loonbetalingen en contactpersoon zijn voor handhavingsinstanties die gegevens willen opvragen. Voor meer informatie, neem contact op met: minimumloon@transportinnood.nl.

Meer informatie
Meer informatie of vragen over de detacheringsrichtlijn of het Mobility Package? Kijk dan op deze op deze pagina.

Meer weten?

Contact de expert

Joyce van Schaik

Adviseur arbeidsrecht

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.